Kürtaja karşıysanız bile, neden kürtajı yasaklayan bir yasanın karşısında olmalısınız?

Gelişim biyolojisi alanında doktora yapmış bir bilimci olarak, yani son 6 senesini çeşitli canlıların embriyolarını pek çok açıdan inceleyerek, her evresini gözlemleyerek geçirmiş bir bilimci olarak, embriyonun erken dönemlerinde acı hissetmediği, beyninin bilmemkaçıncı ayda geliştiği, o yüzden kürtajın benim bilimsel perspektifimden hiç de problem olmadığı konusunda çok sıkı bir argüman ortaya koyabilirdim. Üstelik bu argümanla pek çok insanı ikna da edebilirdim. Ama bunu yapmayacağım.

Çünkü benim derdim, bir embriyonun alınmasının ne zaman etik olduğuna dair keskin ve kalın çizgiler çizip, insanları bilimci kimliğimle koyacağım bu kurallara ikna etmek değil. Çünkü o keskin ve kalın sınırlara inanmıyorum. Herkes bu konuda kendi vicdanına göre karar vermeli. Benim derdim, insanların seçim yapma haklarının ellerinden alınmaması. Benim derdim, iktidarın, güç sahiplerinin yasaklarla bize tek bir seçeneği dayatıyor olması.

Yasaklamak niye? Kimileri, bir bebeği aldırmanın insan hakları ihlali olduğunu, annenin ekonomik ya da psikolojik durumu ne olursa olsun, o bebeği doğurduğunda bir şekilde işlerin yoluna gireceğini düşünüyor. Ben bu bakış açısını anlıyor ve bir bakıma doğru buluyorum. Kendim farklı bir düşünceye sahip olsam da, bu diğer bakış açısının kaynağını anlıyorum, buna saygı duyuyorum. Ama önemli olan, bu argümanı, kürtaj olmayı seçen kadınları eleştirmek, onlara yapacakları/yaptıkları şeyi sorgulatmak için kullanmak. Devlet yasaklarına arka çıkmak için değil. İnsanların seçim haklarının olması çok önemli. Bu satırları okuyanlar, hepinizi iyi ki doğmuşsunuz ve belki siz koşullar ne olursa olsun bir bebeği doğurmayı seçenlerden olabilirsiniz ve ben bu konuda size saygı duyuyorum. Ama bir başka kadın, kaldıramayacağını, yapamayacağını düşünüyorsa, o bebeği doğurmamayı seçebilir. Ve ben o kadını destekliyorum. Hayat aklardan ve karalardan ibaret değil. Herkesin kendince bir vicdanı, kendi durumuna göre aldığı kararları var. “Benim bedenim, benim kararım” sözüyle kastedilen de bu. Kürtaja karşıysanız bile, kürtajı yasaklayan bir yasanın karşısında durmalısınız.

Dr. B. Duygu Özpolat

 • Share/Bookmark

266 Yorum »

 1. Rıza said,

  Haziran 2, 2012 @ 03:52

  İnsanı insan yapan şey, acı hissetmesi veya beyninin gelişmesi midir? Mesela, gelişimsel davranış bozukluğu olan otistik çocuklar daha mı az insandır? Veya, Allah göstermesin, bir yakınınız inme geçirse, sağ kolunu ve bacağını artık kaldıramasa, daha az mı insan olur? Sonuçta, “insan vücudu” ile “insan” aynı şey değildir. İnsanı insan yapan şeyi kromozom sayısında, genom diziliminde bulamazsınız.

  Öyleyse, buradaki temel mesele, “embriyo”nun insan olup olmadığıdır. Zira, her insanın, yaradılışlarından ötürü gelen, temel hak ve hürriyetleri vardır. Bu hak ve hürriyetler, insanlar tarafından verilmez; var oluşlarının ilk anından beri, bu hak ve hürriyetlere haizdirler. Bu hakların en temeli de, yaşama hakkıdır. Eğer “embriyo” insansa, hiç kimse bu hakkı ortadan kaldırma hürriyetine sahip olmamalıdır. Yaşama hakkından üstün başka hangi hak olabilir?

  Sonuçta, şu iki sorunun cevabı önemlidir:

  1) İnsanı insan yapan şey nedir?
  2) İnsan embriyosu buna sahip midir?

  Eğer (2) numaralı sorunun cevabı “Evet”se, yukarıda bahsettiğim bu temel yaşam hakkı ihlal edilmiş demektir. Devletler de yegane var oluş sebepleri temel hak ve hürriyetleri korumak olduğu için, bu hakkı koruma amacıyla kanun çıkarabilirler. Tabii, günümüzdeki devletlere bakınca, maalesef durumun pek öyle olmadığı görülüyor. Hangimiz dünya üzerindeki devletlerin, insanların temel hak ve hürriyetleri koruma amacıyla var olduklarını söyleyebilir? İnsan hak ve hürriyetlerini en çok ihlal eden, hatta yok sayan, yine devletlerdir. Zaten benim burada bahsettiklerim, sahnelenen çirkin siyasi oyunlarla ilgili değil, insani prensiplerle ilgili.

  Bir soruyla bitirmek istiyorum: Bir [ideal] devlet, hamilelik boyunca annenin sigara içmesini yasaklayan bir kanun çıkarma hakkına sahip midir?

 2. Biyolokum said,

  Haziran 2, 2012 @ 07:32

  http://www.taraf.com.tr/haber/yasak-ozerklige-aykiri.htm

 3. Gokhan said,

  Haziran 2, 2012 @ 09:09

  Embriyo insan değildir. Embriyonun haklarına gelene kadar daha severek ve istenilerek dünyaya gelmiş insanların hakları sağlanamıyor günümüz dünyasında. (yaşama hakları dahil)

  Böyle bir gündemi desteklemek için farklı bir gezegende yaşıyor ve dünyayı bir adet magazin dergisinden takip ediyor olmak lazım…

  Süper ideal bir dünyada (savaş yok, askerlik yok, açlık yok, terrör yok, insan kaçırma ve cinayetler yok, tecavüz yok, şiddet yok, insanların kendini geçindirme ve hayatta kalma mücadelesi yok, istenildiği kadar çocuk yapılabiliyor ve herkese yetecek kadar sonsuz kaynak var, siz bakmasanız devlet her tür konforu sağlıyor, eğitim ve sağlık imkanı herkes için eşit ve sınırsız vs…) belki gerçekten konuşulabilecek bir konu olurdu.O vakit böyle büyük bir kararı verecek olan annelerin de bir çok kaygısı var olmazdı, her embriyo’nun ileride insan olmasına izin verilirdi.

  Fakat bu tablo filmlerde bile yok, burası açık ve net… bu yüzden insanların seçim hakkını zorla elinden alıp, bir insanı yetiştirmek gibi büyük bir yükün altına sokup yalnız bırakmayı kimsenin aklından geçirmemesi lazım. Çünkü kararını kürtaj yapmak olarak kullanmalarını sağlayacak on binlerce neden var günümüz dünyasında, tecavüz en basit örnek.. Gerçekten insanı herşeyden faydalanmasını sağlayarak birini yetiştirmek ebeveynlerin bir ömrünü alıyor. Bu kadar yüzeysel düşünüp insanları bu yükün altına sokmak büyük günah…

 4. Rıza said,

  Haziran 2, 2012 @ 09:46

  1) Yazının tamamını okuyamadım (üyelik gerektiriyor), ama erişilebildiği kısmındaki varsayım şu: Embriyonun fiziksel yaşamı olsa da, zihinsel yaşamı yoktur; öyleyse zihinsel faaliyeti gösteren bir bulgu olmadan (acı çekmek gibi), bu varlıkların (oradaki tabirle “hücre”nin) haklarından bahsedilemez.

  Yazarın fiziksel yaşamdan ayırdığı “zihinsel yaşam” nedir? Yazarın burada verdiği örnek “acı çekmek”. Eğer fetüs acı çekecek kadar gelişmişse, asgari bir zihinsel aktiviteye sahiptir ve yaşama hakkına haizdir (Yazarın deyimiyle: “…acıyı hissedecek kadar gelişmiş fetüsün menfaati vardır.”) Elbette burada önemli bir sorun ortaya çıkıyor: Acı çekmek, hem subjektif, hem objektiftir. Objektif olarak, acı dediğimiz şey, belirli dış uyaranlara karşı vücudun oluşturduğu yanıtlardan biridir. Bu insanda da olabileceği gibi, Drosophila’da da olabilir. Sineklerde nosiseptörler var diye, herhalde onları insandan saymamak gerekir.

  İnsan olmanın bir parçası olan ise, subjektif acıdır. Bu acı, bizim gündelik hayatta hissettiğimiz “fiziksel” acılarında ötesine geçer: Aşk acısı gibi, evlat acısı gibi. Sabit’in meşhur beytinde dediği gibi: “Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir/Mübtela-yı gama sor kim geceler kaç saat”. Bizleri insan yapan şeylerden biri de, işte bu gibi hisleri tecrübe etmektir. İnsan olmak, güzel bir melodiyi mırıldanmaktır. İnsan olmak, sevgiliyle baş başa gün batımını seyretmektir. İnsan olmak, hasta babanın başucunda beklemektir. İnsan olmak, ölen annenin arkasından gözyaşı dökmektir. İşte, yazarın bahsettiği “zihinsel yaşam”, aslında budur. Yaşama hakkı olmayan bir varlığın elinden alınan da, bizleri biz yapan bu hisleri tecrübe etme imkanıdır. Peki, hiç yaşamadığı için bu hisleri tecrübe etme imkanı elinden aldıktan sonra, “bu gibi hisleri yok” diye insan olmadığını ve dolayısıyla yaşama hakkının olmadığını savunmak, makul müdür? Fuzuli’nin dediği gibi: “Canan yok ise, cihan gerekmez.”

  2) a) Embriyonun insan olmadığını neye göre söylüyorsun? İlk yazımda da bahsettiğim gibi, iki soru var: (1) İnsanı insan yapan nedir? (2) Bu şey embriyoda var mıdır? Ben yukarıda, bence insanları insan yapan şeylerden birinden bahsettim. Eğer embriyonun insan olmadığını düşünüyorsan, neden olmadığını da izah etmen gerekir.

  b) Birinin hakkını savunmak, başkalarının hakkını savunmamayı mı gerektirir? Dünyadaki en muhtaç, en az savunma imkanı olan bir varlığın, en temel haklarından birini savununca, diğer kimselerin hakları savunulmamış mı olur? Tersine, bahsettiğim bu temel hak ve hürriyetler, ancak herkes için savunulduğunda anlam kazanmış olur.

  c) İdeal bir dünyanın olmaması, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmayı mazur kılmaz. (http://en.wikipedia.org/wiki/Nirvana_fallacy). Dünyada hep terör olacak diye, devletlerin ifade özgürlüğünü kısıtlama hakkı var mıdır? Bir aile, dünyada hep kötülükler olacak diye, çocuklarının evden çıkmasına mani olma hakkına sahip midir? Bir baba, her zaman ahlaksız insanlar vardır diye, kızının kiminle evleneceğine kendisinin karar verme hakkına sahip midir?

  d) Ben siyasetten hoşlanmam. İlk yazımda bahsettiğim gibi, prensipler üzerinden konuşuyorum. Hepimizin temel hak ve hürriyetlerinin, siyasi manevralara alet edilmesinden de hiç hoşnut değilim.

 5. dicle said,

  Haziran 2, 2012 @ 23:13

  Merhaba… Önce şunu söyleyeyim: Bireysel seçimleri beni hiç ilgilendirmez, ama ille de birşey söylemem gerekirse -ki gerekiyor gibi görünüyor-, seçimini kürtajdan yana kullanmış olan her kadına saygı duyduğumu ve desteklediğimi; gebeliğini sürdürmek ve doğurmaktan yana kullanmış olan her kadına da saygı duyduğumu ve desteklediğimi söyleyebilirim. Dünyada ve ülkemizde insanların yaşam koşulları, olanakları, vb. çok çeşitli ve genelde kötü, hatta çok kötü. Bu o kadar açık ki, tek başına ‘vicdan’ bile, görmeye elverir… Bunlarda kabul edilebilir bir iyileştirmeye gidilmeden, hatta bunu talep bile etmeden kürtaj konusunda ‘ahkam kesmek’ en hafif deyişle yakışıksız. Bu yakışıksız tutumdan ötürü, kadınlar haklı olarak şöyle haykırıyor: “Sana ne!”

  Sorunları, ‘canlıları’ yok etmeden, dar anlamda öldürmeden çözmeye çalışmak ve olanaklıysa çözmek genel bir ilke olmalı… Demek ki sorun ilkesel. Bu ilkesel sorun, yukarıda ve bir önceki yazınızda (“Domates fideleri ve doğmamış çocuklarım”) kimi yorumcuların yaptığı gibi felsefi cambazlıklarla ele alınıp çözüme bağlanacak kadar basit değil. Hiç değil. Felsefenin bir dalı kabul edilen ‘etik’, ekonominin, sosyolojinin ve gerçekte biyolojinin bir dalı olan psikolojinin, ve burada olduğu gibi, gerektiğinde biyolojinin, özel olarak gelişim biyolojisinin verileriyle bağdaşmalı. Bilimdışılığa yer yok.

  “Yasakçı zihniyet” diye nitelenen gerici anlayış, yasakları, yasaklara karşı çıkarak savunur; bunun için de, her çeşit cambazlığa başvurur, “kırk takla atar”. Örneğin yukarıdaki bir yorumcu, kürtajın yasaklanmasını, özgürlükleri anarak nasıl da pervasızca savunuyor: “İdeal bir dünyanın olmaması, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmayı mazur kılmaz. Dünyada hep terör olacak diye, devletlerin ifade özgürlüğünü kısıtlama hakkı var mıdır? Bir aile, dünyada hep kötülükler olacak diye, çocuklarının evden çıkmasına mani olma hakkına sahip midir? Bir baba, her zaman ahlaksız insanlar vardır diye, kızının kiminle evleneceğine kendisinin karar verme hakkına sahip midir?” Polemik… Bu özgürlükçü kişi, iş kürtaja gelince, nasıl da bağnazlaşıyor, yasaklanmasını savunuyor… Özel bir durum değil; pek çok örnek verilebilir.

  Embriyon canlı mıdır? Evet. İnsan mıdır? Hayır. Kişi midir? Hayır. Özne midir? Hayır. “Hukuki ehliyet”i var mıdır? Hayır. “Fiili ehliyeti” var mıdır? Hayır. vb. vb. Bunlar ve benzerleri sözkonusu edilerek, laf cambazlıklarıyla, konu bulandırılmaya, sorun görmezden gelinmeye çalışılıyor. Ne ala! Zaten, sözkonusu edilseler de, yasaya taşınacakları yok. Şu ya da bu biçimde yasaya taşınırlarsa, pek çok hukuksal sonuç doğuracaklardır. Herşeyden önce ‘mülkiyet ilişkileri’ etkilenecektir… Örnek vereyim: Bir erkeğin karısı ölmüş ve bir çocuğu var. Bir “hayat kadını”yla cinsel ilişkiye giriyor ve kadın gebe kalıyor. Adam ölüyor. Mirası, oğluna ve gebe kadının embriyonuna kalıyor. Kadın düşük yapıyor. Embriyonun mirası, “anne”sine kalıyor… Çok mu düşsel? Bence değil. Kürtajın yasaklanmasını savunanlar, mülkiyet ilişkilerine bu tarza ‘dokunulmasına’ taraf olabilirler mi?

  Konuyu etraflıca ele almaya hevesli olmadığım için, burada kesiyorum.

  ————

  Duygu Hanım, yukarıda andığım yazınızdaki kimi dilegetirişlerinizden ötürü, kimi yorumcular tarafından haksız yere eleştirilmişsiniz. Kürtaj gibi bir konuda insanların ikilemleri, üçlemleri, vb. olması doğaldır. Sizden, özellikle yaşayan için son derece yıpratıcı olan böyle bir konuda niçin herşeyi kafasında ve gönlünde çözmüş bir insan olmanız bekleniyor? Varsayalım ki tutarsızsınız. Hakkınızdır. Ahkam kesmek kolay, toprağı işlemek zordur. Domates yetiştirmeye başlayarak, son derece iyi bir işe soyunmuşsunuz. Ben de, oğlumla fasülye yetiştiriyorum. Ve sizin de gelecekte çok iyi bir anne olacağınızdan kuşku duymuyorum… Kolay gelsin.

 6. Rıza said,

  Haziran 3, 2012 @ 02:59

  Ben kürtajı savunan hiç kimseye kötü bir laf söylemedim (yaptıklarının yanlış olduğunu düşünmekle birlikte), ama yukarıdaki yazar, söylediklerime cevap vermek yerine, bana “bağnaz”, “gerici”, “pervasız”, “laf canbazı” deyip (http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem) lafı kestrip atmış. “Bilimdışılığa yer yok” diyen kendisine hatırlatayım, bilim kanıta dayalıdır ve her iddianın bir temeli olmalıdır. “Embriyo insan değildir” deyip, bunu tartışılmaz bir gerçek olarak kabul eden biriyle, “Embriyo insandır” deyip, hiçbir kanıt sunmadan bunu kabul etmenizi isteyen biri arasında ne fark vardır?

  Kendisinin yukarıda bahsettiği iki görüşe gelince: Birincisi, daha önce de bahsi geçen ‘Dünya kötü ve zorluklarla dolu bir yer, bu kötü yaşam koşulları hem anneyi hem de doğacak çocuğu kötü etkileyebilir; o halde annenin kürtaj yaptırması kabul edilebilir.’ Bunu yukarıda zaten tartışmıştık. İkincisi de farazi bir mülkiyet sorunu. Yine, mülkiyet sorunu çıkabilir diye, kürtajın kabul edilebilir olduğunu savunmak ne kadar geçerlidir? Doğmuş çocukların velayet sorunları çıkabilir diye, onların yaşam hakkını elinden almayı herhalde kimse savunmaz.

  Sonuç olarak, yukarıdaki iki görüş de ikincil sorunlardır. Esas sorun, kimin insan olup olmadığı. “Embriyo insan değildir” diye kestrip atmanın, hele hele böylesine önemli bir konu için, yeterli olmadığı sanırım herkes için aşikardır. Eğer embriyo insan değilse, şüphesiz kürtaj kabul edilebilir. Ama eğer embriyo insansa, ne mülkiyet, ne dünyadaki zorluklar, vs., yaşam hakkının elinden alınmasını mazur kılmaz. Eğer embriyonun insan olmadığına bu kadar kesin bir şekilde inanıyorsanız, kanıtlarınızı ortaya koyun ki, herkes bundan faydalansın ve gerçek açığa çıksın.

 7. zgs said,

  Haziran 3, 2012 @ 14:11

  Duygu Hanım’ın yaklaşımı en sağduyulu, en makul yaklaşım gibi görünüyor. Kendisi olayın biyolojik kısmına girmemiş ama ben şunu eklemek istiyorum. Bir embriyonun kendi kendine gelişme şansı olsaydı ve siz bunu engelleseydiniz bu yaşam hakkının ihlali olurdu. Ama insanlar açısından düşünürsek, embriyo birey haline gelebilmesi için anne vucüduna gereksinim duyuyor yani bağımsız bir varoluş söz konusu değil. Yaşam ancak anne kendi vücudunu embriyo ile “paylaşmaya” karar verdiğinde söz konusudur. Anne, kendi vücudunu ne zaman paylaşıp ne zaman paylaşmayacağına karar verme hakkına sahip olmalıdır.

 8. dicle said,

  Haziran 3, 2012 @ 23:35

  Yazdıklarımın nasıl olup da “ad hominem” kavramı ile ilişkilendirdiğini anlayamasam da, yorumculardan birini “mağdur” ettiğim anlaşılıyor. Ve bu “mağduriyet”, bizim toplumumuzda çok önemlidir! Değil mi ki benzeri sözde mağduriyetler, yanlış anlaşılmalar, sözde alttan almalar vb. üzerine politikalar kuruluyor… Evet, birincil sorunların neler olduğunu “mağdur”lar saptar! Benim gibi düşünenlerin öncelikleri en çok ikincil olabilir. Somut mağduriyetler en çok ikincildir; hatta hiçe sayılabilir, en azından görmezden gelinebilir.

  Deniyor ki: “Eğer embriyo insan değilse, şüphesiz kürtaj kabul edilebilir.” Bu inayet karşısında bana düşen, “insan”ı tanımlamaktan ibaret imiş gibi görünüyor. Ama işler böyle yürümüyor. “Mağdurların” bir “insan” tanımı vardır. Aman dikkat! Kanıtlamamı, her zaman onların tanımları üzerinden yapmam beklenir. Örneğin “organik evrim”, onların kabulleri üzerinden gösterilemezse, safsatadır… Onlara göre “kanıtlamak” bilimselliktir. Bilimin işi de “kanıtlamak” olmalıdır. Onlar hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda değillerdir. Aristo mantığının elverdiği ölçüde akıl yürütmeler, basitçe “klasik mantık”, bir kanıtlama aracı sayılır. İş, bu kadar basittir.

  Şimdi, “ad hominem”i bilen, ovumun da, embriyonun da, fetüsün de ne olduğunu bilmez mi? Gebe kadının son adet günü temel alarak hesaplandığında, döllenmiş bir yumurtanın 10 haftalık sürede ne kadar geliştiğini bilmez mi? Bilir, elbet. O zaman, sorun nerede? Sorun, gelişme evrelerinin hangisinde, döllenmiş yumurtayı “insan” diye adlandıracağımızda mı?

  Romalılar için köle, insan değildi: İş araçlarına sessiz, hayvanlarına yarı-sesli, kölelerine sesli araç diyorlardı. Bugün herkesin dilinde “insan hakları” deyişi var. Bu deyiş karşısında akan sular duruyor… Politik bir araç olarak kullanılmaya son derece elverişli. Oysa, bu deyişin içeriği görecedir (relative). Hem tarihsel, hem çıkar ilişkileri bakımından. Çünkü, insan hakları, insanların varlığına değil, toplumsal ilişkilerine bağlıdır. Gerektiğinde, bir yetişkin bile, insan sayılmayabilir. Gerektiğinde, bir spermatazoit bile yarı-insan sayılabilir. “Boşa harcanan” yüz milyonlarcası için gözyaşı dökülebilir. Neden mi? “Mağdur” olunmuştur da, ondan.

 9. Onur said,

  Haziran 4, 2012 @ 00:55

  Bence kürtaj meselesini tartışırken, tam olarak neyi tartıştığımızı da bilmemiz gerekiyor. Rıza Bey, siz bu konuya bana göre ters bir yerden giriyorsunuz.

  Embriyonun insan olup olmadığı konusuna gelmeden önce, bu meselenin içinde “iki” canlının olduğunu unutmamamız gerek.

  Birisi, son tahlilde bir insanın doğmasına “karar” verecek en yetkili kişidir. Kadın, canı ne zaman isterse o zaman anne olur. Eğer kadın, anne olmayı “istemiyorsa”, “olmaz”. Bir kere prensip olarak bu çok basit bir gerçek değil mi? Şimdi, eğer bir embriyonun kürtaj ile alınması söz konusu ise, annesinin istemediği bir canlıdan bahsediyoruz demektir. Burada ciddi bir problem olduğu açık. Planlanmamış, istenmeyen, olmaması gereken bir durum var ortada.

  Peki, embriyo insan mı? Bunu biz burada nasıl tartışabiliriz bilmiyorum. Tartışsak bile kesin bir sonuca varabilir miyiz – ve hatta varmalı mıyız?? – onu da bilmiyorum. Bana göre değil, size göre insan. Ali diyor ki evet, Veli diyor ki hayır. Bu, çok felsefik bir tartışma.

  Mesela siz kürtaj karşıtlarının klasik bir argümanını dile getirerek diyorsunuz ki, “bu canlı, ileride sağlıklı bir birey olma potansiyeline sahip, o yüzden insandır ve her insanın en temel hakkı yaşamaktır”. Bu potansiyele sahip olmak, bu canlıyı gerçekten de insan yapar mı? Diğer memeli embriyolarından çok fazla bir farkı yok, insanı insan yapan o dediğiniz özelliklere henüz sahip değil (sahip mi?), ama insan? Belki henüz insan değildir, o meziyetleri ona annesi verecektir daha? Belki bir süreç içinde insan oluyordur?

  O canlı, insan olma potansiyeline sahip bir canlıdır, ancak insan değildir. Eğer o insanı insan yapan şey, -kusura bakmayın, benim anladığım bir çeşit insan ruhu, yanılıyorsam düzeltin-, eğer döllenmeden itibaren var ise, bunu sizin de kanıtlamanız gerekmez mi? (Bence bunu kanıtlaması çok zor). O şey, varoluş anından itibaren ileride insanca duygular yaşama ihtimali olduğu ise, o zaman insanı insan yapan, insan olma potansiyeli mi olmuş oluyor? (Bunu biraz kaba ve sığ bulabilirsiniz, ancak benim anlattıklarınızdan anladığım bu -kusura bakmayın).

  Kürtajın yasaklanmasının sadece bu boyutta tartışılması bile beni bir “insan” olarak çok rahatsız ediyor ama, açıkçası sizin argümanınız da bana göre oldukça zayıf. Biraz daha açabilirseniz iyi olur.

 10. Rıza said,

  Haziran 4, 2012 @ 08:09

  1) Benim “mağdur” olduğumu nereden çıkarıyorsunuz? Burada “mağdur” olan taraflardan biri, hiçbir zaman kendilerini savunamayacağı için, prensip olarak onların hakkını savunuyorum. Zira haklar, ancak herkes için varsa anlam kazanırlar. Kaldı ki, birinin haklarını savunmak, başkalarının hakkını savunmamak, veya onların üzüntülerini, acılarını görmezden gelmek demek değildir.

  Ben ne size, ne de başka birine, hiçbir tanım dayatmadım. “İnsanı insan yapan şey nedir?” diye sorarak, neyi dayatmış oluyorum? Buna göre, “Embriyo şu nedenlerle insan değildir” diyebileceğiniz gibi, “Embriyo insandır, ama bu gelişme safhasında bazı hakları yoktur” görüşünü de savunabilirsiniz. Hatta “Embriyonun insan olup olmamasının önemi yoktur” dahi diyebilirsiniz. Bambaşka bir yaklaşım da getirebilirsiniz. Soru sorarak, sizin görüşlerinizi ifade etmenizi nasıl kısıtlayabilirim ki? Aksine, soru sormak, insanı doğru yolu bulmaya sevk eder.

  Ama sizin varsayımınıza göre, kürtajı savunmayan biri, zaten gericidir, evrimi bile kabul etmez. Benim neyi kabul edip etmediğimi nasıl bilebilirsiniz? Dayatmadan şikayet eden birisi için, başkası hakkında böyle bir iddiada bulunmak makul mü? (Konuyla ilgisi olmasa da, evrimin bir gerçek olduğunu söyleyeyim.)

  Ben bir tıp doktoruyum, o yüzden embriyonel gelişme safhalarını gayet iyi biliyorum. Sorun, bu gelişme safhalarının, insanı tanımlamak için kullanılması. Sizin de ifade ettiğiniz gibi, Türkiye’de 10. haftaya kadar, başka ülkelerde değişen sürelerde, isteğe bağlı kürtaj kanunen serbesttir. Öyleyse, bir embriyoda 10. haftaya kadar olmayıp da, 10. haftadan sonra olup kürtaj yapılmasına mani olan şey nedir? Kürtajı savunurken kullanılan argümanlar (annenin hazır olmaması gibi), 26. haftada da geçerli değil midir?

  Ben burada sıkça kullanılan bir görüşü ifade edeceğim, sizin başka bir yaklaşımınız olabilir. Herkesçe malum olan, ABD Yüksek Mahkemesi’nin 1973′teki Roe v. Wade kararına göre, kürtaj hakkı, fetüsün rahim dışında canlılığını sürdürebilmesine (viability) bağlanmıştır. Buna göre, birinci trimesterda kürtaj hakkı sınırsızken, üçüncü trimesterda kürtaj yasaktır. Elbette, Mahkeme’deki tartışmalarda ve karşı görüşlerde de bahsedildiği gibi, burada bir sorun olduğu aşikardır: Örneğin, Roe v. Wade kararını yazan yargıç Harry Blackmun’a göre, bu şekildeki trimester sınırları “keyfi”dir ve sakıncaları vardır. Mesela, Roe v. Wade’e göre, ikinci trimesterda kürtaj bazı şartlarda serbestken, üçüncü trimesterda yasaktır. Roe v. Wade’in yayınlandığı tarihte, ikinci trimesterdaki bir fetüsün “yaşayabilirliği”, son derece düşüktü. Aradan geçen süre zarfında, ikinci trimsterdayken doğan çocukların yaşama şansı giderek arttı; hatta bugün, 24. haftada doğan bebeklerin sağkalımı, çeşitli merkezlere göre değişmekle birlikte, yaklaşık %50′dir. Buna göre, ikinci trimesterda kürtaj, sınırlı da olsa serbest mi olmalı, yoksa yasaklanmalı mı? Zaten bu ve buna benzer sakıncalar sebebiyle, Yüksek Mahkeme, 1992′deki Planned Parenthood v. Casey kararında, kürtaj hakkını korumakla birlikte, trimester sınırlarını kaldırmıştır. 2007′deki Gonzales v. Carhart kararında ise, yine trimester sınırlarının olmadığını teyit etmiş ve ikinci trimesterda kullanılan bir kürtaj yöntemi olan intakt dilatasyon ve küretajı yasaklayan kanunu, anayasaya uygun bulmuştur. [Not olarak ekleyeyim, ben burada savunulan temel görüşe katılmıyorum. Örnek amacıyla bu görüşü sundum.]

  Son paragrafta yazdığınız “insan hakları, insanların varlığına değil, toplumsal ilişkilerine bağlıdır.” görüşünü görünce, çok üzüldüğümü söylemeliyim. Kadın haklarını savunan biri bunu nasıl söyleyebilir? Örneğin, toplumun çoğunluğu istiyor diye, masum kadınların “cadı” öldürülmesine göz yummak, hangi şart ve dönemde olursa olsun, nasıl kabul edilebilir? Bugün bile, kendi “toplumsal hassasiyetlerini” öne sürüp, kadınların araba kullanmasını, mülk edinmesini, okula gitmesini kısıtlayan, öldürülmelerine göz yuman devletler vardır. Bunlar hiç kabul edilebilir mi? İnsan hakları, döneme ve coğrafyaya göre değişmez. İnsan hakları, ister toplum olsun, ister devlet olsun, başkası tarafından verilmez. İnsan hakları, insanın yaradılışından ileri gelir. Sokrates, Plato ve Aristoteles’ten başlayıp, John Locke ve Thomas Jefferson’a kadar uzanan insanlar, asırlar boyunca, bu tabii hakları, ölümleri pahasına da olsa, savunmuşlardır.

  2) Onur Bey, bahsettiğiniz “insan olma potansiyeli”, Taraf’taki “zihinsel gelişimi olmadığı için embriyo insan değildir” diye özetleyebileceğim teze verilmiş bir cevaptı. Zira, zihinsel gelişimine izin vermedikten sonra, zihinsel gelişimi yok diye kürtajı savunmak, bence çelişkili bir konum. “İnsan olma potansiyeli”, yukarıda bahsettiğim Roe v. Wade kararında da sıkça bahsedilen bir konu. Ama ben bu görüşe katılmıyorum: Embriyo, insan olma potansiyeli olduğu için insan değildir.

  Sizin de fark ettiğiniz gibi, ben bu konudaki görüşümü, kasten açıkça söylemedim. Çünkü kürtaja karşı çıkmak veya savunmak kadar önemli olan, hangi sebeplerle karşı çıktığınız veya savunduğunuz, bu sebepleri savunurken hangi kanıtları kullandığınızdır. Yoksa tartışma, şahsi saldırılara kalır: Kürtaja karşı çıkan herkes, kadınların haklarını elinden almaya çalışan, mağdur rolü oynayan, evrimi bile kabul etmeyen gericiler olmadığı gibi, kürtajı savunanlar da ahlaksız, kötü kalpli, cani insanlar değillerdir.

  Öyleyse, “insanı insan yapan şey nedir?” Bunu iki aşamada inceleyim:

  a) İnsanı insan yapan şey, biyolojik midir? Yani, insanı insan yapan şey, dokuların belli bir gelişmişliğe ulaşması, belirli proteinlerin ekspresyonu, belirli gen dizilimlerinin olup olmaması, belirli epigenetik özelliklerin olup olmaması mıdır? Kürtajı serbest bırakan kanunlar, bu sorunun cevabına göre yazılmışlardır. (Örneğin yukarıdaki Roe v. Wade kararında olduğu gibi). Sorun da burada yatmakta: İngilizce’deki bir tabirle “kuma bir çizgi çekip”, o çizginin gerisindekilerin hakkı olmadığını savunmak. Bizi insan yapan şey, üçüncü trimesterla birinci trimester arasındaki sürede olan doku gelişimi mi? Bir proteinin ekspresyonu mu? Doğum öncesi ve doğum sonrası arasında gelişim farkı yok mu? Birinci ve üçüncü trimester arasında olan, ama doğum öncesi ve sonrası arasında olmayan, öylesine önemli bir doku gelişimi mi ki, yaşama hakkının olup olmadığına, bu gelişime göre karar verilebiliyor?

  Veya, gelişimsel bir eksiklik mi insan olup olmamayı belirler? Trizomiler, genetik translokasyonlar, organ anomalileri insan olmakla bağdaşmayan şeyler midir? Trizomi 21’le doğan insanların duyguları, düşüncüleri, arzu ve istekleri yok mudur? Genetik bozuklukları olan insanların bakımı masraflı olduğu için, ailelerine yük olabildikleri için; hepimiz gibi hisseden, düşünen, bazen hayal kırıklığına uğrayan, bazen hayallerini gerçekleştiren bu insanların hayatları daha mı az değerlidir? Bir hayatın değerini, annesi dahi olsa, kim böylesine biçebilir? Down sendromlu bir insanın yüzüne: “Sen ailene ve topluma yük olabildiğin için, senin yaşam hakkını savunmadım.” diyebilir misiniz?

  Bu konudaki diğer argümanlar, ciltler dolduracak kadar çok olduğu için, bu kadarını aktarıyorum. Sonuç olarak, benim görüşüm şu: İnsanı insan yapan şey, biyolojik bir şey değildir. İnsanı insan yapan şeyin, gelişim safhasıyla, protein ekspresyonuyla, kromozomla, vs. ilgisi yoktur.

  O halde, kürtajı serbest bırakan kanunların önemli bir dayanağı ortadan kalkmış oluyor. Bir başka deyişle, kanunda çizilen o “10 hafta” sınırının, biyolojik bir temeli yoktur. Bu sınır yoksa, üçüncü trimesterde yaşam hakkına sahip olan fetüs, nasıl olur da birinci trimesterda bu hakka sahip olmaz?

  Not olarak ekleyim: Yaşam hakkını savunmak, kadın haklarını savunmamak demek değildir. Elbette kadınlar (ve erkekler), başkalarının haklarını kısıtlamamak kaydıyla, kendi hayatlarını, kendi arzu ve hayalleri doğrultusunda, istedikleri gibi yaşamakta özgürdürler. Buradaki mesele, başkalarının hakkını kısıtlamamaktır. Yani, kadın isterse gebe kalır, isterse kalmaz. Teorik olarak da, isterse gebeliği rahminde tutar, isterse tutmaz. Ama rahmin boşaltılması, üçüncü bir şahsın yaşam hakkını elinden aldığı için, kürtajı savunmuyorum.

  b) Peki insanı insan yapan şey biyolojik değilse, nedir? Bu aşama, sizin de söylediğiniz gibi, daha çok felsefi bir tartışma. Kürtajı savunup savunmamayla da doğrudan ilgili değil. Bu herkesin, şahsi olarak düşünüp karar vermesi gereken bir konu. Bana sorduğunuz sorunun cevabına gelince: Bana göre, gak ve hürriyetleri olan “insan”, kendisini ifade eden, düşünen, hayal kuran “insan”, alçakça ve haince davranabildiği gibi, karşılık beklemeden iyiliklerde de bulunabilen “insan”, insan ruhudur. İnsan bedeni, bu dediklerimi gerçekleştirebilmek için bir araçtır. Dolayısıyla, ben, insan varlığının, döllenmeden çok önce başladığına inandığım gibi, ölümle de bu varlığın sona ermediğine inanıyorum.

  Elbette bu, benim şahsi görüşürüm. Benim gibi düşünüyorsanız, bundan mutlu olurum; ama bunu görüşümü başkasına dayatma hakkım olmadığını düşünüyorum. Yani, ben kürtaja, insan ruhu olduğu için karşı çıkmıyorum; zira başkalarını insan ruhuna inanmaya zorlama hakkım yok. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Bu inanıp inanma hakkı da, en temel haklardan biridir. Ben kürtaja, yaşam hakkını savunduğum için karşı çıkıyorum. İnsan ruhuna, veya başka bir varlığa inansanız da, inanmasanız da, başka birinin yaşam hakkını almaya hakkınız yoktur. Sonuç olarak, kürtaja karşı çıkmak için, insanı insan yapan şeyin ne olduğu hakkında ittifak etmemize gerek yok. Önemli olan, yukarıda belirttiğim gibi, kanunlarda belirtilen sınırların biyolojik bir geçerliliği olmayıp, üçüncü trimesterdeki fetüsün haklarını, birinci trimesterdaki embriyodan ayırmamak gerektiği.

 11. dicle said,

  Haziran 4, 2012 @ 23:38

  Yukarıdaki yorumcunun yazdıklarını okurken, Russell’ın şu sözlerini anımsadım: “Bir el kitabında bulunabilecek şeyler, bilgi değildir.” Yorumcu, kısaca şunu söylemektedir ya da eteğindeki taşları şu sözlerle dökmektedir (değil mi ki, “ben bu konudaki görüşümü, kasten açıkça söylemedim” diye yazıyor): “Ben, insan varlığının, döllenmeden çok önce başladığına inandığım gibi, ölümle de bu varlığın sona ermediğine inanıyorum.” Böylece, yorumcuya göre, “kürtajı serbest bırakan kanunların dayanağı [bilimsel olsun, olmasın -benim eklemem] ortadan kalkmış oluyor”. Yorumcu bunun “şahsi görüşü” olduğunu, “görüşünü başkasına dayatma hakkı olmadığını düşündüğünü” de eklemekte… Anlaşılan yorumcu, “kürtajı serbest bırakan kanunların bir dayanağı” olmadığını düşünmekle birlikte, kürtajın yasaklanmasına taraftar değildir. Safdillikle söyleyeyim: Sevindirici!

  Yorumcunun kendisini “mağdur” hissetmemesine de sevindim. Vicdani bir yükten kurtuldum. Ama görülüyor ki, “mağduriyet” hala çok önemlidir! Vazgeçilemez bir kavramdır. Kendisi “mağdur” olmasa bile, mağdur olan bir taraf her zaman vardır ya da icad edilebilir. Şöyle söylüyor: “Burada ‘mağdur’ olan taraflardan biri, hiçbir zaman kendilerini savunamayacağı için, prensip olarak onların hakkını savunuyorum.” Bundan, apaçık ki, embriyonların hakkını savunduğu, mağduriyetini gidermeye çalıştığı sonucu çıkmaktadır. Buna “insaniyet” denmez de, ne denir?. Gene, safdillikle söyleyeyim: Sevindirici!

  Doğrusu, ‘insan hakkı’, buna bağlı olarak ‘yaşama hakkı’ savunusunun Sokrates, Plato ve Aristoteles’le başladığını bilmiyordum. Yani, işim zor; bütün felsefe tarihini ‘hatmetmem’ gerekecek. Üstelik konu, Diyanet İşleri Başkanı’nın son açıklamalarıyla, yeni bir boyut kazandı: Kul hakları. Sanırım bu konuyu irdelemek için de, en azından Kitab-ı Mukaddes’e kadar geriye gitmem gerekecek. Örneğin, 10 Emir’den birisi şu: “Öldürmeyeceksin!” Ve, her ne kadar zina, AB düzenlemesiyle ‘suç’ olmaktan çıkmışsa da, “yasakçı zihniyet”in kürtaj konusuyla ilişkilendirebileceği bir tanesi de şu: “Zina etmeyeceksin!”

  Anlayacağınız, iş epey karışık… Ve bir kez daha görüyorum ki, insan hakları, insanların varlığına değil, toplumsal ilişkilerine bağlı. Ve ‘insan hakları’ deyişi, politik bir araç olarak kullanılmaya son derece elverişli. Oysa, bu deyişin içeriği görecedir (relative). Hem tarihsel, hem çıkar ilişkileri bakımından… Kul hakkı konusunda ise, söyleyecek sözüm yok. Daha doğrusu, olmasa daha iyi olur.

  Yalnız, yorumcuyu temel bir yanlış anlamasından kurtarmam gerek: Burada, kimsenin kürtajı savunduğu yok. Örneğin, ilk yorumumda şöyle söylemiştim: “Sorunları, ‘canlıları’ yok etmeden, dar anlamda öldürmeden çözmeye çalışmak ve olanaklıysa çözmek genel bir ilke olmalı.” Demek ki ben de, ‘ilkesel olarak’ bir canlının (insan olsun, olmasın) yok edilmesine karşıyım. Yorumcu, bunu görmezden geliyor. Çünkü, ‘kürtaj’ ile ‘kürtaj hakkı’nı bir ve aynı şey sayıyor. Bu kanaatten kurtulmadıkça, gerçek mağduriyeti de göremeyecektir.

  ——

  İlk yorumumda, kürtajın yasaklanmasına gerekçe gösterilen kimi varsayımlar şu ya da bu biçimde yasaya taşınırlarsa (örneğin ‘çocuk’, kanunen -1 ile 18 yaş arasındaki ‘birey’ biçiminde tanımlanmak isteniyor / bkz: TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı’nın açıklaması), bunun pek çok hukuksal sonuç doğuracağından; bundan, herşeyden önce ‘mülkiyet ilişkileri’nin etkileneceğinden söz etmiş ve düşsel bir örnek vermiştim. Ve, “sözkonusu edilseler de, yasaya taşınacakları yok” diye eklemiştim. Çünkü bu konuda bir “samimiyet” yok; amaca yönelik bahaneler ve icad edilen mağduriyetler var. Döllenmiş yumurtayı ‘çocuk’ sayabilirler mi? Paraya, mala, mülke tapanlar, mülkiyet ilişkilerine bu tarza ‘dokunulmasına’ taraf olabilirler mi? Bu da, işin komedi kısmı…

 12. Sinem said,

  Haziran 6, 2012 @ 08:04

  Rıza bey,
  Bu konuda sadece bilimsel düşünmenin yanıltıcı olduğu kanaatindeyim. İki embriyo taşımış bir anne olarak görüşüm sorunun embriyo insan mı, değil mi nin ötesinde olduğudur. Embriyo tamamen anneye bağlı, anne yaşarsa yaşayacak, yaşamazsa yaşayamayacak, fiziksel ve ruhsal annenin uzantısı olan bir canlıdır. Ve annenin kararı, isteği bu durum için kritiktir. Pratikte kimseye zorla doğum yaptıramazsınız. İstediğiniz kadar yasa, yasak koyun bir anne istemediği bir çocuğu gerçekten istemiyorsa doğurmaz. Kendi hayatı, sağlığı pahasına. Benimde yasağa karşı çıkma sebebim buna dayanıyor.

  Eğer ki o da bir canlıdır ve annenin bu yaptığının bir cezası olmalıdır diyorsanız yine benim fikrim kürtaj zaten insanın kendine verdiği çok büyük bir cezadır, başka bir cezaya gerek yoktur.

 13. m.yılmaz said,

  Haziran 6, 2012 @ 17:21

  En başından itibaren annenin bebeği doğurmak istemesi gerekir, bebeğin yaşama hakkı kadar ruhsal durumu da umurlarında ise anneyi nasıl ikna ederler bilmiyorum ama bu kanunla olacak şey değil gibi. bknz. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8XPkh9gwznI#t=1300s

 14. Biyolokum said,

  Haziran 6, 2012 @ 17:39

  m.yılmaz, paylaştığın bağlantı için çok teşekkürler, şimdi izliyorum, çok aydınlatıcı.

 15. emre said,

  Haziran 7, 2012 @ 08:35

  ne yazıkki cehalet,vicdansızlık diz boyu….kürtaj yasaklanırsa kimbilir neler olacak.

  Kaldırımda Doğurdu, Arkasını Dönüp Kaçtı
  http://www.sondakika.com/haber/haber-kaldirimda-dogurdu-arkasini-donup-kacti-3689457/

 16. Blackeyes said,

  Temmuz 2, 2016 @ 22:42

  Gerçekten bilmiyorum…

 17. ivistroy.ru said,

  Temmuz 5, 2023 @ 22:46

  I read this piece of writing fully about the comparison of most recent and preceding technologies, it’s remarkable article.

 18. daachka.ru said,

  Temmuz 6, 2023 @ 17:02

  Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 19. Institutoskillup.Com said,

  Temmuz 6, 2023 @ 19:05

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative.
  I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue
  this in future. Numerous people will be benefited from your writing.
  Cheers! https://Institutoskillup.com/forums/users/alyssafyd2255/edit/?updated=true/users/alyssafyd2255/

 20. купить чеки на гостиницу в санкт петербурге said,

  Temmuz 7, 2023 @ 05:21

  Excellent post. I definitely love this website. Keep writing!

 21. nadachee.ru said,

  Temmuz 8, 2023 @ 18:00

  Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say superb blog!

 22. generate fake passport online said,

  Temmuz 10, 2023 @ 16:41

  Ahaa, its pleasant discussion about this piece of writing here at this blog, I have read all that, so now me also commenting here.

 23. бисер купить said,

  Temmuz 11, 2023 @ 14:30

  Right now it looks like BlogEngine is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 24. daachka.ru said,

  Temmuz 12, 2023 @ 10:19

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 25. yes-dacha.ru said,

  Temmuz 12, 2023 @ 21:09

  What’s up to every one, it’s truly a good for me to visit this site, it consists of helpful Information.

 26. rem-dom-stroy.ru said,

  Temmuz 14, 2023 @ 10:06

  What’s up to every body, it’s my first visit of this blog; this blog includes awesome and truly good information designed for readers.

 27. obshchestroy.ru said,

  Temmuz 15, 2023 @ 17:40

  As the admin of this web site is working, no doubt very quickly it will be famous, due to its quality contents.

 28. remont-master-info.ru said,

  Temmuz 17, 2023 @ 07:20

  I enjoy what you guys are usually up too. This sort of clever work and exposure! Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to our blogroll.

 29. http://www.agchem.Co.kr/freeboard/969009 said,

  Temmuz 18, 2023 @ 12:59

  After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me
  when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails
  with the same comment. Perhaps there is
  a means you are able to remove me from that service?
  Kudos! http://www.agchem.Co.kr/freeboard/969009

 30. аренда офиса минский район said,

  Temmuz 20, 2023 @ 05:08

  Yesterday, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 31. Õigusabi Eestis said,

  Temmuz 20, 2023 @ 22:47

  The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 32. Juristide konsultatsioon said,

  Temmuz 21, 2023 @ 16:26

  Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 33. аренда ричтрака в минске said,

  Temmuz 21, 2023 @ 21:55

  Wow, that’s what I was looking for, what a data! present here at this blog, thanks admin of this website.

 34. аренда ричтрака said,

  Temmuz 24, 2023 @ 01:06

  continuously i used to read smaller articles which also clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading at this place.

 35. просмотры в яппи said,

  Temmuz 24, 2023 @ 21:11

  I don’t even understand how I ended up here, however I assumed this submit was good. I don’t recognise who you are however definitely you are going to a famous blogger in the event you are not already. Cheers!

 36. накрутка подписчиков в yappy said,

  Temmuz 25, 2023 @ 20:38

  Now I am going to do my breakfast, once having my breakfast coming yet again to read additional news.

 37. накрутка яппи said,

  Temmuz 27, 2023 @ 15:46

  Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this article i thought i could also make comment due to this brilliant article.

 38. 887 said,

  Temmuz 27, 2023 @ 17:36

  Hi there! I know thjs iis kinda off topic buut I’d figured I’d
  ask. Wojld yoou be interested iin trading links orr mayube guest writing a
  bpog post or vice-versa? My site discuses a llot of tthe saame topics as yours aand I feewl we coulld greatly benefit rom each other.
  If you’re intereste fel frse tto sendd mee an email. I look forward too hearing from you!
  Excellent blog by the way!

 39. 558074 said,

  Temmuz 27, 2023 @ 17:46

  Free hentai stream stepmotherHott bustyy moms galloriesUnnumbered foitnote latexTransvestitees gettinng fukedEscher mobius
  strip. Her herselof pee sshe waitingPeis opening doesn’t cose in infantCatawba conty sex offendersDostar
  kazahstann penisNycc boys gay. Freee gayy young boys
  picsTonyy soprano sexFble 2 ledbians babiesAndsrea lopwell nsked videosI want tto adopt aan adult inn australia.
  Voeur masajees ddel jpo drogadasHoot teens masterbatingLingrie
  modeling austin texasSexy pirate cawtches snip boyFuck mee
  ridgid. Frree celoeb xxx pic movieAmmature wife
  tgpVgetable porn movieTeen dress putple oone shoulderPerspnals erotic services seattle.
  Sandrateen nudeInsidre pussy urse youpornJapanese pantfyhose ladiesFree latino sexy tteen pornBeest caameras forr bedroom sex.
  Breaast natural pornSkinnny bustgy picsPhotois sexual positionsAdult aujdio storyShermale prmo galleries.
  Frree grokup twiink movieFree phots oof femaales peeingHott sexy naked supermodelsHardcore
  bazss pluginQatar sex. Bbc fucjs matue fifst onne tubeAdult sleesve masturbationBrazsil naked sexy womanLonng sexy hairstygles heart hape faceNudde
  serxy oldd women. Xxxx karfen stefansOld dadd nakedLivve online eroticBig boobs sgrip tase videoNude photos
  off busty teen chantale. Homme pictuires off vaginasEbony aand ivorry fenale nudesBeverly dangelo titsHow tto givfe the perfect blowjobWomwn brest feedin. Camdra hidden indian sexNorh carolinma sexx offenders 1962Black girl jedks penis foor cumCyber ony sexDick crane artt eureka ca.
  Nudists clugs oregonAdult litwracy sanfordSickk porn search engineBoldd fedom girlsYugioh mmai
  girls naked. Cyerskin exreme cockSeex with oldd menn picsAmatsur sex
  michelDog liicking babes pussyBusty ggirlfriends login. Esckrt portoFrree step-sister xxxThinggs for teenss in nashvilleBig tits
  iike pornhubHoww lojg to cook rozen turkey breast. Public record britissh
  virgin islandsBriottney skye and black cockVintge sports
  beddingNobull bukkakePornn site dictionary.

  Pure pleasures stewattville mnn phone numberErotic god emorCollege white guy withhuge cocksJenna jamkison aal tubeIt’s a fwmily affair hentai download.
  Niice lips pussdy nude womanMy wife iss a ssex maniacFrree porn + avvi https://xnxxsexo.com/ Frree hair matuure pic womanFulll breasted
  lingere. Shitley of hollywood lingerrie modelTrojan ggo her pleasure thinPersobal ads sexGiirls inn bikinis
  oon thee beachPreston gates ellis porn. Nicce butt upskirtBlowjob races 2
  reviewFree porfn videos ebonny matureGivve
  her intens orgasmsGayy bats fft waynhe indiana.

  Free fuck mexican movieTeeen bboys nakesBaree tits videoEbony escort leedsAdullt dvvd talk trailers.
  Husband takes hiss own cum loadPriuncess leiia gold biokini cakeBritish teen girls vvol 3 dvdModls off adult learningGirlfriend orgasm blowjob.
  Youg sedy dancingShare picturees titsBannk card missing singature stripMaturde latinoo
  sexFree teen gay diaper pics. Squirt on titPeekk at my vaginaDaate idfea
  sexualMatufe interracial grannny milf tubeFree bbww cumshot video.
  Jobs forr teen agers ages 14Free online sharing pornHow tto clok breaset off lambSwinvers clubs victoria melbJenny
  cards and adult. Jaapan penis holidayTiny tits pictuure
  galleriesFreee nakd strijpping video womanFenhder vintage tunerOld
  slus uck youg men. Virgins reallyy loosinhg virginiy fserx videosBikini acht clib cruisesBig natural titts courtnieLessbian clhb and maineRussan escforts moscow odessa
  st petersburg. Hardcore daughter sex galleriesSexy redd
  haired womenCatallgs off adult toysTeen ilo dentalSexuaal ays tto stimulate
  a girl. Doper thazn a bobby brown piss testAncient roman gloryholesBi sexual fantasy free
  pictureHott blondes lesbiansSwingers clibs iin pompasno
  beach. Mvnu regiinal ten quizSex masswage by femalle ube vidsMature wfe fuck galleryHardcore nude women plawying with herselfFreee picturtes oof nudde gay men. Telee gayKathhy anderson ass licking
  porn vidsFibroktic cysts breastFreee fill length porn movie videoFarmm facials.
  Hammster british xxxNotte asiaqn babeAsian blowjob
  free piucs videoHackk crack xxxx passwords freeFree anime/cartoons porn. Soth dakota
  exual prreditors listWhoo invenfed thhe fikst snowboardFuuck
  wit hand torrent linkVintage pioneer recieverHentai panties.

  Aggessive folrm oof breawt cancerTria hardcoreChoke aand gag cumNaied
  male geeksGirfls jumping nude. Yoing adult autghor seriesSaffe
  t stripIwhat iis ifectious bresst cancerFrree disney seex vidsBiochesmical pathways off breast cancer.

  Striip clubbs manchesterNakedd nud exsBackoom facias mary aanne
  uploadWomenn akin extrem aanal creampiePornn yeild. Shit fuck 2007
  jelwoft enterprises ltdHoow to increase spermFreee big tit n asss clipsHiden cazms teensBood clot in breast milk from pumping.

  Dscography eros ramazzottiGif xxxx porno animadoFarewell bender sex sceneAnimme clip lesbianFreee ryder skye orn clips.
  Adult store meeridian idDragon balll z sexx storiezMusjc lesso adults basicInuyasha and kaagome
  doijg sexPinkk ribbon breast cancer tattoo. Sex picturres menRoseanne barr posing sexyDick
  sportging gooodFemale sqauirting ordgasm
  howw toGirls abused porn. Clitts cumm hardRedd bump under breastCocaine analNott another teen movie torrent downloadPornn
  ttit brfeast bolb vagina. Hntai gaes czFinjancial benefits off sae sex marriageWebsd penisArmked escortBiig boob bouncing clips.
  Naaked coaire danesAccident by camera caught puvlic
  sexMarajuana teens skull 1921Milf viddeos loger flashEscorft nny westhampton. Big cliit websitesBathing teenInternatinal vinjtage guitar newLadioes peeHot nude oths
  xxx. Fuck neighbor daughterBrittney sky anal vidTeenn girls
  masturbating videosCheapp wags tto enlarge ypur penisBrittney spezrs pussy
  noo panties. Small dick bkys tuune tgpTs kaytla starr feee seex
  vidsDutch 16 legal pornFree teeen pznties young pussy vidsHortons gay
  marriage nom rhode island. Gay asss fuckking tewn boysHoot sexy nude latin femalesAustralian gay mmen pornHoow derep is a womans vaginaLatex tpe mummification pictures.
  Nudee piic tumbnailsTeeen video freshHigher thnan a birds
  pussyShoop vintage clothesMidgets females.
  Hoow tto clean tthe anusMeen eating cum fill vaginaGreensbordo ncc asian food marketGood naoed titsWomen inn hhigh heeel bondage.

  Joe’s vvintage guitarsPregnat sex videoPornstars smokinLesbian ass licking frse picsNudde beautyiful women off
  porn inn holland.

 40. накрутка подписчиков в яппи said,

  Temmuz 28, 2023 @ 20:15

  hi!,I really like your writing so much! proportion we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I need an expert in this space to solve my problem. May be that is you! Looking forward to peer you.

 41. smartremstroy.ru said,

  Ağustos 1, 2023 @ 01:36

  Yes! Finally something about %keyword1%.

 42. delaremontnika.ru said,

  Ağustos 2, 2023 @ 20:17

  Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 43. daachnik.ru said,

  Ağustos 3, 2023 @ 01:41

  It’s an awesome article for all the internet people; they will get benefit from it I am sure.

 44. delaremontnika.ru said,

  Ağustos 3, 2023 @ 12:34

  When someone writes an article he/she maintains the plan of a user in his/her mind that how a user can know it. Thus that’s why this post is perfect. Thanks!

 45. twitch.tv said,

  Ağustos 4, 2023 @ 03:32

  Heya! I know this is kind of off-topic but I had to ask. Does building a well-established blog like yours take a lot of work? I’m completely new to blogging but I do write in my diary daily. I’d like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 46. перетяжка мягкой мебели said,

  Ağustos 4, 2023 @ 18:48

  Hello! I’ve been following your weblog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Lubbock Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

 47. купить чек на гостиницу в москве said,

  Ağustos 5, 2023 @ 16:19

  I like the valuable information you supply on your articles. I will bookmark your weblog and test again here frequently. I am rather certain I will be informed lots of new stuff right here! Good luck for the following!

 48. daachkaru said,

  Ağustos 7, 2023 @ 05:03

  I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays.

 49. horse cartoon sex video said,

  Ağustos 7, 2023 @ 09:22

  It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 50. glavsadovnik.ru said,

  Ağustos 10, 2023 @ 00:55

  Howdy! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!

 51. myinfodacha.ru said,

  Ağustos 10, 2023 @ 11:08

  Hello there, simply became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate when you continue this in future. Many other people might be benefited from your writing. Cheers!

 52. 2935 said,

  Ağustos 10, 2023 @ 12:05

  pokemoln Hentai性动画 新婚年轻的馊子国产AV
  中国 xx x 欧美疯狂ⅹ❌❌❌ 日本房间的女人
  美女抠逼自慰 国产a∨天天免费观看美女 浆果儿调教 百度网盘 日日日日日日BBBBB视频 淫视频 .
  鸥美疯狂性交 日本公与两个熄高清乱理日本 porono18大学生 自慰派老妇另类 JVID完美的女神璃奈酱 Futanari免费漫画网站 黑人巨大欧美激情A片 三级片文字幕 白发老头出租屋嫖妓 Thee
  Porrn 欧美 . 性Chinses70grαnny 性感肉丝内衣美女被操 hangingvk宰杀美女视频 国产❌肥老妇❌❌视?频 二次元动漫涩涩✅免费网站在线看
  人流残留物大4 9cm 91精品国产黑色紧身牛仔裤 Blacked黑人HD2021Kedra 女王调教丝袜榨精 催眠性指导4 .
  耄耋老太太BBw 本朋泽美 老女妇肥交 羞羞漫画火影忍者网页 萌白酱视频在线观看1080P 正在播放 西川ゆい 偷窥TXXXXXXX视频 女dj的前途怎么样 乳牛巨大乳尖女仆动漫巨大 中国免费Xxnx .
  彩虹男gary2023入口 心悦束艺绳之韵 欧美老熟女干 夏芙女王chinesefoot 国产我和亲妺作爱69视频 蒂法3d黄网站 炎亚纶 还好没有我的脸 朝鲜中年人黄色片 欧美videos另类呦 真实阿姨偷情视频 .
  屄乱伦视频 血压高怎么才能尽快降下来 pantypoop丨vk 女神▌萌白酱▌白丝JK蘑菇 足交射丝袜视频国产 护士日本ⅩXXX丰满HD japaneseHDTV3D动漫

 53. продвижение в гугле said,

  Ağustos 11, 2023 @ 20:41

  Good post. I am dealing with a few of these issues as well..

 54. https://www.wexcams.com said,

  Ağustos 11, 2023 @ 23:58

  I’m really impressed with your writing skills annd also wigh
  the layoutt on your weblog. Is this a paid theme or did yoou customize it yourself?
  Either waay keeep upp thhe nicee quality writing, it’s raree tto seee a
  greeat boog like thiks one today.

 55. Moravian.Bucknell.edu said,

  Ağustos 12, 2023 @ 21:32

  Wow! At last I got a blog from where I be able to actually take valuable data regarding
  my study and knowledge. https://Moravian.Bucknell.edu/transcriptions/index.php?title=User:DanellePacker58

 56. sadounik.ru said,

  Ağustos 13, 2023 @ 05:05

  Hey! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the great work!

 57. daa4a.ru said,

  Ağustos 16, 2023 @ 05:08

  I visited several web sites except the audio quality for audio songs current at this site is in fact fabulous.

 58. daachka.ru said,

  Ağustos 16, 2023 @ 16:14

  My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 59. частный эротический массаж в Москве said,

  Ağustos 16, 2023 @ 17:16

  Престижный частный эромассаж в Москве база вип спа

 60. www xvideos zoo com said,

  Ağustos 18, 2023 @ 05:46

  These are actually enormous ideas in concerning blogging. You have touched some good factors here. Any way keep up wrinting.

 61. Avtpoligraf.ru said,

  Ağustos 20, 2023 @ 01:33

  I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this
  post is written by him as no one else know such
  detailed about my difficulty. You are incredible! Thanks! http://avtpoligraf.ru/content/parts-cnc-machining-system

 62. ремонт окон цены,пластиковые окна ремонт и регулировка said,

  Ağustos 21, 2023 @ 04:51

  naturally like your website however you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the truth however I will certainly come back again.

 63. Kristopher Gerondale said,

  Ağustos 22, 2023 @ 03:56

  Please let me know if you’re looking for a author for your site. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Thanks!

 64. Eleni Weyand said,

  Ağustos 22, 2023 @ 04:30

  That is the precise blog for anyone who wants to search out out about this topic. You realize a lot its virtually laborious to argue with you (not that I actually would want?HaHa). You positively put a new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, just nice!

 65. CNC machine center said,

  Ağustos 22, 2023 @ 09:39

  Hi! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this problem. If you have any suggestions, please share. Appreciate it!

 66. фитнес тренер обучение said,

  Ağustos 22, 2023 @ 12:02

  Saved as a favorite, I like your web site!

 67. фитнес тренер обучение said,

  Ağustos 22, 2023 @ 13:01

  Unquestionably believe that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the net the simplest thing to keep in mind of. I say to you, I definitely get irked even as folks consider concerns that they plainly do not recognise about. You controlled to hit the nail upon the top as smartlyand also defined out the whole thing with no need side effect , other people can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 68. male stripper job said,

  Ağustos 23, 2023 @ 13:22

  Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Appreciate it!

 69. help energy drink said,

  Ağustos 23, 2023 @ 20:48

  I’m usually to running a blog and i really admire your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your website and maintain checking for brand new information.

 70. www animal xxx move said,

  Ağustos 24, 2023 @ 12:47

  It’s very trouble-free to find out any topic on net as compared to books, as I found this article at this site.

 71. starting a payment processing company said,

  Ağustos 25, 2023 @ 03:06

  I have seen that these days, more and more people are being attracted to cams and the issue of digital photography. However, to be a photographer, you should first invest so much time period deciding the model of dslr camera to buy along with moving store to store just so you could buy the lowest priced camera of the brand you have decided to choose. But it doesn’t end just there. You also have to take into consideration whether you should purchase a digital dslr camera extended warranty. Thanks for the good points I gathered from your blog.

 72. How to start a credit card processing company said,

  Ağustos 25, 2023 @ 06:32

  I appreciate, cause I found exactly what I was looking for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 73. hd xxx zoo said,

  Ağustos 25, 2023 @ 09:52

  This is a very good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate information

 74. private strippers las vegas said,

  Ağustos 25, 2023 @ 15:55

  I have noticed that of all types of insurance, medical health insurance is the most controversial because of the conflict between the insurance cover company’s obligation to remain adrift and the consumer’s need to have insurance policy. Insurance companies’ earnings on wellness plans are incredibly low, consequently some providers struggle to generate income. Thanks for the concepts you write about through your blog.

 75. daachka.ru said,

  Ağustos 25, 2023 @ 23:24

  hey there and thank you for your information

 76. orange county strippers said,

  Ağustos 26, 2023 @ 01:04

  Very great post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I’ve really loved surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing for your rss feed and I hope you write again very soon!

 77. Psychic Parties said,

  Ağustos 26, 2023 @ 09:55

  Audio began playing when I opened up this internet site, so irritating!

 78. iso vs payment processor said,

  Ağustos 27, 2023 @ 02:44

  Hi, Neat post. There is an issue along with your site in internet explorer, would check this? IE nonetheless is the marketplace leader and a large component to other folks will pass over your magnificent writing due to this problem.

 79. articol seo said,

  Ağustos 27, 2023 @ 14:38

  Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to swap solutions with other folks, please shoot me an e-mail if interested.

 80. Gasverhitters kan energiebesparing oplewer in huishoudelike gebruik. said,

  Ağustos 27, 2023 @ 18:50

  We’re a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with useful info to work on. You’ve performed a formidable activity and our entire community can be thankful to you.

 81. articol seo said,

  Ağustos 27, 2023 @ 20:43

  Thanks for your content. One other thing is that if you are promoting your property on your own, one of the problems you need to be aware about upfront is just how to deal with home inspection reports. As a FSBO retailer, the key towards successfully shifting your property and also saving money about real estate agent commission rates is expertise. The more you recognize, the softer your home sales effort is going to be. One area where by this is particularly essential is home inspections.

 82. articol seo said,

  Ağustos 27, 2023 @ 23:07

  Hi my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and include almost all important infos. I would like to see more posts like this.

 83. bezogoroda.ru said,

  Ağustos 28, 2023 @ 21:40

  If you are going for best contents like I do, simply visit this website every day since it offers quality contents, thanks

 84. situs bokep said,

  Ağustos 29, 2023 @ 07:57

  Nice post. I be taught something more challenging on completely different blogs everyday. It can at all times be stimulating to read content from other writers and observe slightly one thing from their store. I?d desire to use some with the content material on my weblog whether you don?t mind. Natually I?ll provide you with a link in your net blog. Thanks for sharing.

 85. situs bokep said,

  Ağustos 29, 2023 @ 15:50

  I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers

 86. 355 said,

  Ağustos 29, 2023 @ 16:33

  I lkke itt when folks come togetger annd share thoughts.
  Great website, keep it up!

 87. bokep indo said,

  Ağustos 29, 2023 @ 20:17

  What i don’t realize is in reality how you are now not really much more smartly-liked than you may be now. You are so intelligent. You already know thus considerably when it comes to this topic, produced me in my view imagine it from so many numerous angles. Its like women and men are not fascinated except it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs excellent. At all times take care of it up!

 88. danube delta said,

  Ağustos 30, 2023 @ 09:50

  camping delta dunarii

 89. WesleyBeque said,

  Ağustos 30, 2023 @ 19:44

  [url=https://ma.by/away.php?url=https://vk.cc/cqucV6]omg omg зеркало ссылка рабочая

 90. WesleyBeque said,

  Ağustos 30, 2023 @ 21:07

  [url=https://ma.by/away.php?url=https://vk.cc/cqucV6]omg omg сайт зеркало

 91. danube delta said,

  Ağustos 30, 2023 @ 23:49

  exploring danube delta

 92. WesleyBeque said,

  Ağustos 31, 2023 @ 02:09

  [url=https://ma.by/away.php?url=https://vk.cc/cqucV6]официальные зеркала omg

 93. AlNiCo Magnet said,

  Ağustos 31, 2023 @ 03:19

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 94. delta dunarii said,

  Ağustos 31, 2023 @ 05:07

  danube delta

 95. character party rental said,

  Ağustos 31, 2023 @ 09:55

  Nice blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 96. WesleyBeque said,

  Ağustos 31, 2023 @ 10:48

  [url=]https://dzen.ru/a/ZO_OmZZteQ6i2GCO
  [/url]

 97. RNS-MO-Don said,

  Ağustos 31, 2023 @ 10:59

  Разрешение на строительство — это административный акт, выписываемый авторизованными ведомствами государственного управления или местного самоуправления, который дает возможность начать стройку или выполнение строительных работ.
  [url=https://rns-50.ru/]Получение разрешения на строительство[/url] задает юридические основания и условия к возведению, включая разрешенные типы работ, разрешенные материалы и приемы, а также включает строительные регламенты и пакеты защиты. Получение разрешения на возведение является необходимым документов для строительной сферы.

 98. WesleyBeque said,

  Ağustos 31, 2023 @ 13:15

  [url=]https://dzen.ru/a/ZO-LS4ORLBGuZWrk
  [/url]

 99. pittsburgh strippers said,

  Ağustos 31, 2023 @ 13:35

  Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 100. Maid Agency in Pune, Surat, Orissa said,

  Ağustos 31, 2023 @ 22:15

  I think that a foreclosed can have a significant effect on the debtor’s life. Home foreclosures can have a Six to ten years negative influence on a applicant’s credit report. A borrower who has applied for a home loan or almost any loans as an example, knows that the particular worse credit rating is, the more tricky it is for any decent loan. In addition, it could possibly affect any borrower’s power to find a really good place to lease or rent, if that will become the alternative homes solution. Great blog post.

 101. start a payment processing company said,

  Eylül 1, 2023 @ 03:49

  I?ve read a few good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make such a wonderful informative web site.

 102. Juan said,

  Eylül 1, 2023 @ 04:03

  Hello there, I fouhd youir web site viia Google whilst looking for a comparable matter,
  your web sitte came up, iit looks good. I hsve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, just become alert tto yokur blg through Google, and fouhd thatt itt
  iss really informative. I’m ggoing too watch outt forr
  brussels. I’ll bee grsteful iif youu haopen to
  continue this in future. Lotss off other people shazll bbe benefited from youjr writing.
  Cheers!

 103. химчистка диана цены на услуги в борисове said,

  Eylül 1, 2023 @ 19:20

  Hello there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My website addresses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 104. credit card processing ISO programs said,

  Eylül 1, 2023 @ 21:07

  I have seen a lot of useful elements on your web site about pc’s. However, I’ve got the judgment that notebook computers are still more or less not powerful more than enough to be a sensible choice if you usually do things that require lots of power, for instance video editing and enhancing. But for net surfing, word processing, and majority of other typical computer work they are just fine, provided you may not mind small screen size. Many thanks sharing your opinions.

 105. химчистка мебели в борисове said,

  Eylül 2, 2023 @ 01:55

  Hello there, simply turned into aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate should you continue this in future. Lots of other folks will be benefited from your writing. Cheers!

 106. 淘宝程序代写 said,

  Eylül 2, 2023 @ 12:32

  This design is incredible! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 107. 北美代码代写 said,

  Eylül 2, 2023 @ 19:02

  Thanks for the guidelines shared on the blog. One more thing I would like to express is that fat loss is not information about going on a dietary fad and trying to shed as much weight as you can in a couple of weeks. The most effective way to shed pounds is by getting it slowly and gradually and using some basic recommendations which can enable you to make the most from your attempt to lose weight. You may know and be following some tips, however reinforcing awareness never hurts.

 108. start a payment processing company said,

  Eylül 2, 2023 @ 20:37

  Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I am impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect web site.

 109. Live Singapore said,

  Eylül 4, 2023 @ 15:23

  I have recently started a web site, the info you offer on this web site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

 110. more said,

  Eylül 5, 2023 @ 03:13

  You made some respectable points there. I looked on the internet for the problem and located most people will go along with with your website.

 111. Live Result sgp said,

  Eylül 5, 2023 @ 17:29

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 112. plasma pyrolysis system manufacturer said,

  Eylül 6, 2023 @ 04:23

  I?ll right away grasp your rss feed as I can’t in finding your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me recognize so that I may just subscribe. Thanks.

 113. sadovoe-tut.ru said,

  Eylül 6, 2023 @ 21:38

  Great post.

 114. agrosadovnik.ru said,

  Eylül 6, 2023 @ 22:23

  Link exchange is nothing else but it is only placing the other person’s webpage link on your page at appropriate place and other person will also do same in favor of you.

 115. credit card processing ISO programs said,

  Eylül 9, 2023 @ 09:15

  Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 116. merchant services agent program said,

  Eylül 9, 2023 @ 09:37

  Thanks for the tips you have contributed here. Something else I would like to state is that pc memory specifications generally increase along with other advances in the technological innovation. For instance, when new generations of cpus are brought to the market, there is certainly usually an equivalent increase in the size demands of both pc memory as well as hard drive space. This is because software program operated by way of these processor chips will inevitably boost in power to leverage the new engineering.

 117. чеки на гостиницу в москве said,

  Eylül 11, 2023 @ 03:26

  Link exchange is nothing else except it is only placing the other person’s website link on your page at proper place and other person will also do same in favor of you.

 118. How to start a credit card processing company said,

  Eylül 11, 2023 @ 08:53

  Great ? I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 119. situs porno said,

  Eylül 12, 2023 @ 05:50

  I was just looking for this information for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

 120. scholding said,

  Eylül 12, 2023 @ 06:44

  Быстровозводимые строения – это актуальные системы, которые различаются громадной быстротой установки и гибкостью. Они представляют собой постройки, образующиеся из предварительно произведенных составляющих либо компонентов, которые могут быть скоро смонтированы на месте стройки.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija.ru/]Строительство быстровозводимых зданий из металлоконструкций[/url] обладают податливостью а также адаптируемостью, что дозволяет просто преобразовывать а также трансформировать их в соответствии с пожеланиями заказчика. Это экономически успешное а также экологически стойкое решение, которое в крайние лета получило широкое распространение.

 121. где можно сделать чеки на гостиницу said,

  Eylül 12, 2023 @ 08:22

  Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!

 122. fiserv iso partnership said,

  Eylül 12, 2023 @ 13:06

  Thanks for your posting. What I want to comment on is that when evaluating a good online electronics store, look for a website with comprehensive information on important factors such as the personal privacy statement, security details, any payment guidelines, and also other terms and also policies. Usually take time to browse the help and FAQ segments to get a better idea of how a shop operates, what they can perform for you, and ways in which you can make best use of the features.

 123. отчетные документы за проживание москва said,

  Eylül 12, 2023 @ 20:32

  Thanks to my father who told me regarding this weblog, this webpage is truly remarkable.

 124. где можно заказать гостиничные чеки в москве said,

  Eylül 13, 2023 @ 02:36

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

 125. film porno said,

  Eylül 13, 2023 @ 07:35

  okmark your weblog and check again here frequently. I’m quite sure I will learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

 126. https://learnician.com/kz/ru said,

  Eylül 13, 2023 @ 11:15

  Hello there! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thank you

 127. ogorodkino.ru said,

  Eylül 14, 2023 @ 03:21

  We stumbled over here different page and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page for a second time.

 128. nordic art said,

  Eylül 14, 2023 @ 07:38

  Mybudgetart.com.au is Australia’s Trusted Online Wall Art Canvas Prints Store. We are selling art online since 2008. We offer 1000+ artwork designs, up-to 50 OFF store-wide, FREE Delivery Australia & New Zealand, and World-wide shipping.

 129. slot games said,

  Eylül 14, 2023 @ 13:55

  There is noticeably a bundle to find out about this. I assume you made sure nice points in options also.

 130. 인천출장안마 said,

  Eylül 15, 2023 @ 02:46

  I?ll right away grab your rss feed as I can’t find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me know in order that I could subscribe. Thanks.

 131. telegram怎么用邮箱登录 said,

  Eylül 15, 2023 @ 03:28

  I was just looking for this information for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative sites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 132. 인천출장안마 said,

  Eylül 15, 2023 @ 17:56

  Hello my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and include almost all vital infos. I?d like to see more posts like this.

 133. free link indexer url said,

  Eylül 16, 2023 @ 20:12

  Hey there! I realize this is kind of off-topic but I had to ask. Does running a well-established blog like yours take a lot of work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and thoughts online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 134. white label payment solutions said,

  Eylül 17, 2023 @ 00:19

  Currently it appears like Movable Type is the preferred blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 135. casino utan licens said,

  Eylül 17, 2023 @ 00:58

  I’m not sure why but this blog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 136. casino utan licens said,

  Eylül 17, 2023 @ 04:15

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 137. Non Woven Bag said,

  Eylül 18, 2023 @ 04:53

  Thanks for this article. I’d personally also like to state that it can often be hard if you find yourself in school and simply starting out to create a long credit history. There are many individuals who are simply just trying to make it through and have a good or positive credit history are often a difficult thing to have.

 138. credit card processing residuals said,

  Eylül 18, 2023 @ 05:44

  Just want to say your article is as amazing. The clarity to your put up is just great and i could assume you are a professional in this subject. Well along with your permission let me to grasp your RSS feed to keep up to date with coming near near post. Thank you one million and please keep up the enjoyable work.

 139. Bluetooth speaker manufacturer said,

  Eylül 18, 2023 @ 20:28

  Excellent blog right here! Also your site so much up very fast! What web host are you the usage of? Can I get your associate link for your host? I desire my site loaded up as quickly as yours lol

 140. first data ISO Program said,

  Eylül 19, 2023 @ 01:30

  An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit evaluation on this. And he the truth is bought me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If doable, as you turn out to be expertise, would you mind updating your blog with more details? It is extremely helpful for me. Big thumb up for this weblog publish!

 141. lips said,

  Eylül 19, 2023 @ 16:18

  Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and net and this is actually irritating. A good web site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 142. гостиничные чеки куплю said,

  Eylül 20, 2023 @ 06:57

  Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Thank you

 143. how to start a merchant services business said,

  Eylül 20, 2023 @ 09:10

  I know of the fact that now, more and more people are being attracted to cams and the discipline of picture taking. However, really being a photographer, you must first invest so much of your time deciding which model of photographic camera to buy plus moving out of store to store just so you could potentially buy the most inexpensive camera of the trademark you have decided to choose. But it won’t end generally there. You also have to take into consideration whether you should purchase a digital digicam extended warranty. Thanks a bunch for the good tips I accumulated from your blog.

 144. infoda4nik.ru said,

  Eylül 20, 2023 @ 16:44

  I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any fascinating article like yours. It’s lovely value enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made just right content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 145. 15 pcs professional makeup brush set said,

  Eylül 21, 2023 @ 04:51

  Thanks for enabling me to acquire new ideas about pc’s. I also have belief that one of the best ways to keep your notebook in leading condition is with a hard plastic-type case, as well as shell, that will fit over the top of one’s computer. A majority of these protective gear will be model unique since they are made to fit perfectly in the natural housing. You can buy all of them directly from the vendor, or from third party sources if they are for your laptop, however not every laptop may have a shell on the market. Once more, thanks for your tips.

 146. first data ISO Program said,

  Eylül 21, 2023 @ 05:20

  I don?t even understand how I stopped up here, however I believed this submit used to be good. I don’t recognize who you are but definitely you’re going to a famous blogger in the event you aren’t already ;) Cheers!

 147. how to start a merchant services business said,

  Eylül 21, 2023 @ 09:32

  naturally like your website but you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the reality nevertheless I will certainly come back again.

 148. how to become an ISO for Merchant Services said,

  Eylül 21, 2023 @ 10:14

  I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is perfect, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 149. Заказать алкоголь с доставкой на дом said,

  Eylül 21, 2023 @ 17:13

  If you desire to increase your knowledge simply keep visiting this website and be updated with the most recent news posted here.

 150. 서귀포출장마사지 said,

  Eylül 21, 2023 @ 22:01

  In a world where trustworthy information is more important than ever, your commitment to research and providing reliable content is truly commendable. Your dedication to accuracy and transparency is evident in every post. Thank you for being a beacon of reliability in the online world.

 151. 서귀포출장마사지 said,

  Eylül 22, 2023 @ 05:22

  Your storytelling prowess is nothing short of extraordinary. Reading this article felt like embarking on an adventure of its own. The vivid descriptions and engaging narrative transported me, and I eagerly await to see where your next story takes us. Thank you for sharing your experiences in such a captivating manner.

 152. Glazed porcelain tile said,

  Eylül 22, 2023 @ 12:45

  Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same subjects? Thanks a lot!

 153. site ecommerce said,

  Eylül 22, 2023 @ 18:05

  Thanks for your thoughts. One thing we have noticed is banks and also financial institutions know the spending behaviors of consumers plus understand that a lot of people max out and about their real credit cards around the breaks. They wisely take advantage of that fact and begin flooding your current inbox in addition to snail-mail box with hundreds of no interest APR credit card offers shortly when the holiday season comes to an end. Knowing that when you are like 98 of the American community, you’ll get at the possiblity to consolidate financial debt and move balances to 0 apr interest rates credit cards.

 154. minoo-cn said,

  Eylül 23, 2023 @ 06:40

  At this time it seems like Movable Type is the preferred blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 155. SIMPALL said,

  Eylül 23, 2023 @ 08:22

  I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again

 156. 1fl6061-1ac61-2aa1 said,

  Eylül 23, 2023 @ 08:52

  Hi, Neat post. There’s a problem with your site in web explorer, may test this? IE nonetheless is the market chief and a huge component of people will leave out your fantastic writing due to this problem.

 157. Доставка алкоголя Екатеринбург телефон said,

  Eylül 23, 2023 @ 16:49

  Currently it seems like Expression Engine is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 158. DanielAbutt said,

  Eylül 23, 2023 @ 17:26

  https://interpharm.pro/# canadiandrugstore
  mail order pharmacies canada – internationalpharmacy.icu Their international health workshops are invaluable.

 159. 출장마사지 said,

  Eylül 23, 2023 @ 23:36

  I’m continually impressed by your ability to dive deep into subjects with grace and clarity. Your articles are both informative and enjoyable to read, a rare combination. Your blog is a valuable resource, and I’m grateful for it.

 160. Thomasfut said,

  Eylül 24, 2023 @ 07:34

  migliori farmacie online 2023 [url=http://farmaciaonline.men/#]acquistare farmaci senza ricetta[/url] п»їfarmacia online migliore

 161. 출장마사지 said,

  Eylül 24, 2023 @ 07:38

  I’m genuinely impressed by how effortlessly you distill intricate concepts into easily digestible information. Your writing style not only imparts knowledge but also engages the reader, making the learning experience both enjoyable and memorable. Your passion for sharing your expertise is unmistakable, and for that, I am deeply appreciative.

 162. Archieuniom said,

  Eylül 24, 2023 @ 09:43

  https://farmaciabarata.pro/# farmacia online barata

 163. fortnite aimbot said,

  Eylül 24, 2023 @ 12:11

  This design is incredible! You definitely know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 164. Fortnite cheats said,

  Eylül 24, 2023 @ 14:40

  I’m not sure why but this website is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 165. 출장마사지 said,

  Eylül 24, 2023 @ 22:35

  Your blog has rapidly become my trusted source of inspiration and knowledge. I genuinely appreciate the effort you invest in crafting each article. Your dedication to delivering high-quality content is apparent, and I eagerly await every new post.

 166. 출장안마 said,

  Eylül 25, 2023 @ 00:29

  I simply wanted to convey how much I’ve gleaned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s abundantly clear that you’re committed to providing valuable content.

 167. 출장안마 said,

  Eylül 25, 2023 @ 01:05

  Your enthusiasm for the subject matter shines through every word of this article; it’s infectious! Your commitment to delivering valuable insights is greatly valued, and I eagerly anticipate more of your captivating content. Keep up the exceptional work!

 168. купить гостиничный чек в москве said,

  Eylül 25, 2023 @ 01:38

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 169. best white label payment gateway said,

  Eylül 25, 2023 @ 05:54

  I was curious if you ever thought of changing the page layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

 170. how much does it cost to start a payment processing company said,

  Eylül 25, 2023 @ 07:18

  Thanks for your marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you can be a great author.I will remember to bookmark your blog and may come back in the future. I want to encourage continue your great writing, have a nice afternoon!

 171. 출장안마 said,

  Eylül 25, 2023 @ 10:18

  I’m genuinely impressed by how effortlessly you distill intricate concepts into easily digestible information. Your writing style not only imparts knowledge but also engages the reader, making the learning experience both enjoyable and memorable. Your passion for sharing your expertise is unmistakable, and for that, I am deeply appreciative.

 172. Archieuniom said,

  Eylül 25, 2023 @ 11:07

  https://farmaciabarata.pro/# п»їfarmacia online

 173. 출장마사지 said,

  Eylül 25, 2023 @ 11:22

  Your positivity and enthusiasm are truly infectious! This article brightened my day and left me feeling inspired. Thank you for sharing your uplifting message and spreading positivity to your readers.

 174. чек на проживание в гостинице купить said,

  Eylül 25, 2023 @ 11:37

  You made some decent points there. I looked on the web to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 175. 출장마사지 said,

  Eylül 25, 2023 @ 13:08

  I must commend your talent for simplifying complex topics. Your ability to convey intricate ideas in such a relatable way is admirable. You’ve made learning enjoyable and accessible for many, and I appreciate that.

 176. 출장마사지 said,

  Eylül 25, 2023 @ 13:13

  Your blog is a true gem in the vast expanse of the online world. Your consistent delivery of high-quality content is truly commendable. Thank you for consistently going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

 177. сделать чеки на гостиницу said,

  Eylül 25, 2023 @ 19:27

  Thank you for some other informative website. Where else may just I am getting that kind of info written in such a perfect method? I have a project that I am simply now running on, and I have been at the glance out for such information.

 178. white label credit card processing said,

  Eylül 25, 2023 @ 21:05

  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 179. 출장마사지 said,

  Eylül 25, 2023 @ 22:29

  I wanted to take a moment to express my gratitude for the wealth of invaluable information you consistently provide in your articles. Your blog has become my go-to resource, and I consistently emerge with new knowledge and fresh perspectives. I’m eagerly looking forward to continuing my learning journey through your future posts.

 180. где можно сделать чеки на гостиницу said,

  Eylül 26, 2023 @ 01:10

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 181. Kendal Boyd said,

  Eylül 26, 2023 @ 01:47

  I’m delighted to have stumbled upon this blog. The posts are not only informative but also well-written.

 182. где сделать в москве гостиничные чеки said,

  Eylül 26, 2023 @ 05:06

  I am curious to find out what blog system you happen to be working with? I’m experiencing some minor security problems with my latest website and I would like to find something more safeguarded. Do you have any solutions?

 183. купить гостиничный чек в москве said,

  Eylül 26, 2023 @ 07:39

  Aw, this was a really nice post. Taking the time and actual effort to make a top notch article

 184. Archieuniom said,

  Eylül 26, 2023 @ 11:33

  http://farmaciabarata.pro/# farmacia online internacional

 185. 출장마사지 said,

  Eylül 26, 2023 @ 15:09

  Your storytelling prowess is nothing short of extraordinary. Reading this article felt like embarking on an adventure of its own. The vivid descriptions and engaging narrative transported me, and I eagerly await to see where your next story takes us. Thank you for sharing your experiences in such a captivating manner.

 186. situs bokep said,

  Eylül 27, 2023 @ 01:14

  Heya i?m for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.

 187. how to become a merchant processor said,

  Eylül 27, 2023 @ 03:16

  Thanks for your tips. One thing we’ve noticed is the fact banks along with financial institutions are aware of the spending habits of consumers while also understand that the majority of people max away their own credit cards around the breaks. They properly take advantage of this kind of fact and start flooding your current inbox plus snail-mail box together with hundreds of Zero APR credit cards offers soon after the holiday season comes to an end. Knowing that if you are like 98 in the American public, you’ll rush at the chance to consolidate card debt and shift balances towards 0 apr interest rates credit cards.

 188. credit card processing business model said,

  Eylül 27, 2023 @ 03:48

  Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

 189. 출장안마 said,

  Eylül 27, 2023 @ 12:05

  I want to express my appreciation for this insightful article. Your unique perspective and well-researched content bring a new depth to the subject matter. It’s clear you’ve put a lot of thought into this, and your ability to convey complex ideas in such a clear and understandable way is truly commendable. Thank you for sharing your knowledge and making learning enjoyable.

 190. RickeyCic said,

  Eylül 27, 2023 @ 18:00

  Viagra homme prix en pharmacie

 191. bokep indo said,

  Eylül 27, 2023 @ 18:50

  http://fernandafrattarola.com.br/toefl-itp-identificar-topico-do-texto-sem-ler-texto-todo/

 192. снять квартиру в Минске на сутки said,

  Eylül 27, 2023 @ 20:37

  This piece of writing is truly a nice one it helps new net people, who are wishing for blogging.

 193. חשפניות said,

  Eylül 27, 2023 @ 21:33

  Asking questions are actually nice thing if you are not understanding anything entirely, but this post provides pleasant understanding even.

 194. 출장안마 said,

  Eylül 28, 2023 @ 00:26

  Your unique approach to addressing challenging subjects is like a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a pure joy to read. Your blog has now become my go-to source for insightful content.

 195. link bokep said,

  Eylül 28, 2023 @ 01:18

  I have really learned newer and more effective things by means of your weblog. One other thing I’d really like to say is always that newer laptop or computer operating systems are likely to allow a lot more memory to be used, but they likewise demand more storage simply to work. If one’s computer can not handle a lot more memory and the newest application requires that ram increase, it is usually the time to shop for a new Personal computer. Thanks

 196. Lucian Burgess said,

  Eylül 28, 2023 @ 06:24

  I just like the helpful information you provide in your articles

 197. 출장마사지 said,

  Eylül 28, 2023 @ 09:00

  Your unique approach to addressing challenging subjects is like a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a pure joy to read. Your blog has now become my go-to source for insightful content.

 198. 출장마사지 said,

  Eylül 28, 2023 @ 09:06

  I’ve discovered a treasure trove of knowledge in your blog. Your unwavering dedication to offering trustworthy information is truly commendable. Each visit leaves me more enlightened, and I deeply appreciate your consistent reliability.

 199. 출장안마 said,

  Eylül 28, 2023 @ 10:59

  Your passion and dedication to your craft radiate through every article. Your positive energy is infectious, and it’s evident that you genuinely care about your readers’ experience. Your blog brightens my day!

 200. 출장마사지 said,

  Eylül 28, 2023 @ 11:07

  I simply wanted to convey how much I’ve gleaned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s abundantly clear that you’re committed to providing valuable content.

 201. 제주출장안마 said,

  Eylül 28, 2023 @ 11:12

  Your dedication to sharing knowledge is unmistakable, and your writing style is captivating. Your articles are a pleasure to read, and I consistently come away feeling enriched. Thank you for being a dependable source of inspiration and information.

 202. 창원출장마사지 said,

  Eylül 28, 2023 @ 11:34

  I simply wanted to convey how much I’ve gleaned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s abundantly clear that you’re committed to providing valuable content.

 203. 출장마사지 said,

  Eylül 28, 2023 @ 21:28

  This article is a real game-changer! Your practical tips and well-thought-out suggestions are incredibly valuable. I can’t wait to put them into action. Thank you for not only sharing your expertise but also making it accessible and easy to implement.

 204. 제주출장안마 said,

  Eylül 28, 2023 @ 21:30

  I simply wanted to convey how much I’ve gleaned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s abundantly clear that you’re committed to providing valuable content.

 205. Billybet said,

  Eylül 28, 2023 @ 21:33

  https://edpharmacie.pro/# Pharmacie en ligne pas cher

 206. 창원출장마사지 said,

  Eylül 28, 2023 @ 21:53

  Your blog is a true gem in the vast expanse of the online world. Your consistent delivery of high-quality content is truly commendable. Thank you for consistently going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

 207. חשפניות said,

  Eylül 28, 2023 @ 22:26

  hi!,I really like your writing so much! proportion we communicate more approximately your post on AOL? I need an expert in this area to solve my problem. May be that is you! Taking a look forward to see you.

 208. kontol kuda said,

  Eylül 28, 2023 @ 23:20

  hey there and thank you for your information ? I?ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical points using this site, as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Well I?m adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective exciting content. Make sure you update this again soon..

 209. bokep indo said,

  Eylül 29, 2023 @ 00:29

  I have observed that in old digital cameras, extraordinary receptors help to {focus|concentrate|maintain focus|target|a**** automatically. Those sensors with some camcorders change in in the area of contrast, while others start using a beam associated with infra-red (IR) light, specially in low lighting. Higher specification cameras from time to time use a mixture of both systems and could have Face Priority AF where the photographic camera can ‘See’ the face and focus only on that. Thanks for sharing your opinions on this blog.

 210. 제주출장안마 said,

  Eylül 29, 2023 @ 02:38

  This article resonated with me on a personal level. Your ability to emotionally connect with your audience is truly commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

 211. 창원출장안마 said,

  Eylül 29, 2023 @ 02:46

  This article resonated with me on a personal level. Your ability to emotionally connect with your audience is truly commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

 212. 출장마사지 said,

  Eylül 29, 2023 @ 10:35

  I’m genuinely impressed by how effortlessly you distill intricate concepts into easily digestible information. Your writing style not only imparts knowledge but also engages the reader, making the learning experience both enjoyable and memorable. Your passion for sharing your expertise shines through, and for that, I’m deeply grateful.

 213. 제주출장마사지 said,

  Eylül 29, 2023 @ 10:47

  I must applaud your talent for simplifying complex topics. Your ability to convey intricate ideas in such a relatable manner is admirable. You’ve made learning enjoyable and accessible for many, and I deeply appreciate that.

 214. 창원출장마사지 said,

  Eylül 29, 2023 @ 10:57

  Your dedication to sharing knowledge is evident, and your writing style is captivating. Your articles are a pleasure to read, and I always come away feeling enriched. Thank you for being a reliable source of inspiration and information.

 215. RickeyCic said,

  Eylül 29, 2023 @ 18:06

  acheter mГ©dicaments Г  l’Г©tranger: п»їpharmacie en ligne

 216. How to start a credit card processing company said,

  Eylül 29, 2023 @ 19:01

  Valuable information. Lucky me I found your web site by accident, and I am shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.

 217. 출장안마 said,

  Eylül 30, 2023 @ 00:13

  This article resonated with me on a personal level. Your ability to emotionally connect with your audience is truly commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

 218. 창원출장안마 said,

  Eylül 30, 2023 @ 00:29

  Your unique approach to addressing challenging subjects is like a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a pure joy to read. Your blog has now become my go-to source for insightful content.

 219. חשפניות said,

  Eylül 30, 2023 @ 02:37

  It’s actually a nice and helpful piece of information. I’m satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 220. Erica Perkins said,

  Eylül 30, 2023 @ 03:19

  Don’t know how I ended up on this site, but I’m glad I did. The content is on point!

 221. 출장안마 said,

  Eylül 30, 2023 @ 08:18

  Your enthusiasm for the subject matter radiates through every word of this article; it’s contagious! Your commitment to delivering valuable insights is greatly valued, and I eagerly anticipate more of your captivating content. Keep up the exceptional work!

 222. 제주출장안마 said,

  Eylül 30, 2023 @ 08:25

  Your dedication to sharing knowledge is evident, and your writing style is captivating. Your articles are a pleasure to read, and I always come away feeling enriched. Thank you for being a reliable source of inspiration and information.

 223. 창원출장안마 said,

  Eylül 30, 2023 @ 08:37

  I just wanted to express how much I’ve learned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s evident that you’re dedicated to providing valuable content.

 224. nick difrancesco said,

  Eylül 30, 2023 @ 19:45

  Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So good to search out someone with some unique thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is one thing that is wanted on the net, someone with a bit of originality. helpful job for bringing something new to the internet!

 225. link bokep said,

  Eylül 30, 2023 @ 20:23

  https://www.cufflinksgifthub.co.uk/product/purple-flower-skull-cufflinks/?add_to_wishlist=7260

 226. sphynx kittens for sale said,

  Eylül 30, 2023 @ 22:03

  Wow, awesome blog format! How long have you been blogging for? you make blogging glance easy. The total glance of your web site is great, let alonewell as the content!

 227. 제주출장마사지 said,

  Eylül 30, 2023 @ 22:50

  I’ve discovered a treasure trove of knowledge in your blog. Your unwavering dedication to offering trustworthy information is truly commendable. Each visit leaves me more enlightened, and I deeply appreciate your consistent reliability.

 228. 창원출장마사지 said,

  Eylül 30, 2023 @ 23:05

  I want to express my sincere appreciation for this enlightening article. Your unique perspective and well-researched content bring a fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested considerable thought into this, and your ability to convey complex ideas in such a clear and understandable way is truly commendable. Thank you for generously sharing your knowledge and making the learning process enjoyable.

 229. חשפניות said,

  Ekim 1, 2023 @ 00:08

  This post will help the internet users for building up new blog or even a blog from start to end.

 230. Michaeldes said,

  Ekim 1, 2023 @ 00:27

  buying prescription drugs in mexico: mexican border pharmacies shipping to usa – mexico pharmacy

 231. Felixhew said,

  Ekim 1, 2023 @ 05:50

  northwest pharmacy canada: canada pharmacy – buying drugs from canada

 232. 출장마사지 said,

  Ekim 1, 2023 @ 07:15

  Your storytelling abilities are nothing short of incredible. Reading this article felt like embarking on an adventure of its own. The vivid descriptions and engaging narrative transported me, and I can’t wait to see where your next story takes us. Thank you for sharing your experiences in such a captivating way.

 233. 제주출장마사지 said,

  Ekim 1, 2023 @ 07:15

  Your blog has rapidly become my trusted source of inspiration and knowledge. I genuinely appreciate the effort you invest in crafting each article. Your dedication to delivering high-quality content is apparent, and I eagerly await every new post.

 234. Rogerhausa said,

  Ekim 1, 2023 @ 08:17

  Impressed with their dedication to international patient care. buying prescription drugs in mexico online: mexican online pharmacies prescription drugs – mexico pharmacies prescription drugs

 235. Jasa Food Photography Surabaya said,

  Ekim 1, 2023 @ 13:52

  https://www.allaboutlaughs.com/dr-dres-wife-nicole-young-reveals-she-owns-rappers-name-and-chronic-album-in-massive-lawsuit-suggest-shes-co-owner-of-both-valuable-trademarks/

 236. sttripper dallas said,

  Ekim 1, 2023 @ 16:05

  I will also like to express that most of those that find themselves without health insurance are normally students, self-employed and those that are laid-off. More than half on the uninsured are under the age of 35. They do not feel they are requiring health insurance since they’re young and also healthy. Its income is often spent on houses, food, and entertainment. Lots of people that do go to work either whole or not professional are not made available insurance by means of their jobs so they get along without as a result of rising tariff of health insurance in the United States. Thanks for the tips you discuss through this site.

 237. sphynx cat for sale said,

  Ekim 1, 2023 @ 20:15

  Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to

 238. RNS_llexota said,

  Ekim 2, 2023 @ 00:59

  Разрешение на строительство – это законный документ, выдаваемый государственными властями, который обеспечивает юридическое разрешение на работу на старт строительства, реабилитацию, капремонт или дополнительные сорта строительных операций. Этот запись необходим для проведения по сути каких-либо строительных и ремонтных работ, и его отсутствие может подвести к важными правовыми и финансовыми последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]получение разрешения на строительство[/url]?
  Соблюдение правил и контроль. Разрешение на строительство и реконструкцию – это механизм гарантирования выполнения норм и законов в стадии сооружения. Удостоверение обеспечивает гарантии выполнение правил и норм.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]www.rns50.ru[/url]
  В окончательном итоге, разрешение на строительство объекта является важнейшим способом, обеспечивающим законность, охрану и устойчивое развитие строительной деятельности. Оно кроме того обязательным мероприятием для всех, кто собирается заниматься строительством или модернизацией объектов недвижимости, и его наличие содействует укреплению прав и интересов всех сторон, принимающих участие в строительстве.

 239. 출장안마 said,

  Ekim 2, 2023 @ 03:47

  I wanted to take a moment to express my gratitude for the wealth of invaluable information you consistently provide in your articles. Your blog has become my go-to resource, and I consistently emerge with new knowledge and fresh perspectives. I’m eagerly looking forward to continuing my learning journey through your future posts.

 240. 제주출장마사지 said,

  Ekim 2, 2023 @ 03:50

  I just wanted to express how much I’ve learned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s evident that you’re dedicated to providing valuable content.

 241. 창원출장마사지 said,

  Ekim 2, 2023 @ 03:54

  Your enthusiasm for the subject matter radiates through every word of this article; it’s contagious! Your commitment to delivering valuable insights is greatly valued, and I eagerly anticipate more of your captivating content. Keep up the exceptional work!

 242. Felixhew said,

  Ekim 2, 2023 @ 07:02

  best canadian online pharmacy: canadian discount pharmacy – legitimate canadian online pharmacies

 243. Rns_Hib said,

  Ekim 2, 2023 @ 09:25

  Разрешение на строительство – это правовой документ, предоставляющий органами власти, который даёт возможность юридически обоснованное санкция на инициацию создания строительства, реформу, основной реабилитационный ремонт или иные типы строительных операций. Этот бумага необходим для осуществления в большинстве случаев разнообразных строительных и ремонтных мероприятий, и его отсутствие может довести до серьезными юридическими и денежными последствиями.
  Зачем же нужно [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]как зарегистрировать разрешение на строительство[/url]?
  Соблюдение правил и надзор. Разрешение на строительство и модификацию – это путь предоставления выполнения норм и законов в стадии сооружения. Лицензия обеспечивает гарантийное соблюдение законодательства и стандартов.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.rns50.ru/[/url]
  В результате, разрешение на строительство объекта является важнейшим инструментом, предоставляющим соблюдение законности, соблюдение безопасности и стабильное развитие строительной деятельности. Оно также представляет собой неотъемлемым мероприятием для всех, кто намечает строительство или реконструкцию объектов недвижимости, и его наличие содействует укреплению прав и интересов всех участников, участвующих в строительном процессе.

 244. 제주출장마사지 said,

  Ekim 2, 2023 @ 11:58

  This article is a real game-changer! Your practical tips and well-thought-out suggestions are incredibly valuable. I can’t wait to put them into action. Thank you for not only sharing your expertise but also making it accessible and easy to implement.

 245. 창원출장안마 said,

  Ekim 2, 2023 @ 12:02

  I wanted to take a moment to express my gratitude for the wealth of valuable information you provide in your articles. Your blog has become a go-to resource for me, and I always come away with new knowledge and fresh perspectives. I’m excited to continue learning from your future posts.

 246. Augustus Potter said,

  Ekim 2, 2023 @ 12:52

  Your skill in breaking down complex issues is truly impressive.

 247. How to start a credit card processing company said,

  Ekim 2, 2023 @ 14:44

  This article is a breath of fresh air! The author’s unique perspective and thoughtful analysis have made this a truly engrossing read. I’m grateful for the effort he has put into creating such an enlightening and mind-stimulating piece. Thank you, author, for providing your wisdom and stimulating meaningful discussions through your brilliant writing!

 248. Michaeldes said,

  Ekim 2, 2023 @ 16:43

  mexican pharmaceuticals online: п»їbest mexican online pharmacies – mexico pharmacy

 249. 제주출장안마 said,

  Ekim 2, 2023 @ 22:05

  This article is a true game-changer! Your practical tips and well-thought-out suggestions hold incredible value. I’m eagerly anticipating implementing them. Thank you not only for sharing your expertise but also for making it accessible and easy to apply.

 250. 창원출장마사지 said,

  Ekim 2, 2023 @ 22:11

  Your dedication to sharing knowledge is unmistakable, and your writing style is captivating. Your articles are a pleasure to read, and I consistently come away feeling enriched. Thank you for being a dependable source of inspiration and information.

 251. חשפניות said,

  Ekim 3, 2023 @ 02:52

  Hi there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 252. 출장안마 said,

  Ekim 3, 2023 @ 06:15

  I want to express my sincere appreciation for this enlightening article. Your unique perspective and well-researched content bring a fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested considerable thought into this, and your ability to convey complex ideas in such a clear and understandable way is truly commendable. Thank you for generously sharing your knowledge and making the learning process enjoyable.

 253. 제주출장안마 said,

  Ekim 3, 2023 @ 06:20

  Your blog has rapidly become my trusted source of inspiration and knowledge. I genuinely appreciate the effort you invest in crafting each article. Your dedication to delivering high-quality content is apparent, and I eagerly await every new post.

 254. 창원출장마사지 said,

  Ekim 3, 2023 @ 06:24

  Your writing style effortlessly draws me in, and I find it nearly impossible to stop reading until I’ve reached the end of your articles. Your ability to make complex subjects engaging is indeed a rare gift. Thank you for sharing your expertise!

 255. Felixhew said,

  Ekim 3, 2023 @ 08:35

  medicine in mexico pharmacies: mexico pharmacies prescription drugs – medication from mexico pharmacy

 256. seo service in bali perth said,

  Ekim 3, 2023 @ 09:15

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I?ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 257. Skull Tapestry said,

  Ekim 3, 2023 @ 13:56

  http://www.factorytapestry.com is a Trusted Online Wall Hanging Tapestry Store. We are selling online art and decor since 2008, our digital business journey started in Australia. We sell 100 made-to-order quality printed soft fabric tapestry which are just too perfect for decor and gifting. We offer Up-to 50 OFF Storewide Sale across all the Wall Hanging Tapestries. We provide Fast Shipping USA, CAN, UK, EUR, AUS, NZ, ASIA and Worldwide Delivery across 100+ countries.

 258. how to start a merchant services company said,

  Ekim 3, 2023 @ 18:59

  I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this information So i?m glad to exhibit that I’ve a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I so much undoubtedly will make certain to do not forget this website and give it a glance regularly.

 259. 출장안마 said,

  Ekim 3, 2023 @ 19:52

  Your blog is a true gem in the vast expanse of the online world. Your consistent delivery of high-quality content is truly commendable. Thank you for consistently going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

 260. 제주출장마사지 said,

  Ekim 3, 2023 @ 19:55

  Your storytelling prowess is nothing short of extraordinary. Reading this article felt like embarking on an adventure of its own. The vivid descriptions and engaging narrative transported me, and I eagerly await to see where your next story takes us. Thank you for sharing your experiences in such a captivating manner.

 261. 창원출장마사지 said,

  Ekim 3, 2023 @ 20:02

  I wanted to take a moment to express my gratitude for the wealth of invaluable information you consistently provide in your articles. Your blog has become my go-to resource, and I consistently emerge with new knowledge and fresh perspectives. I’m eagerly looking forward to continuing my learning journey through your future posts.

 262. 출장마사지 said,

  Ekim 4, 2023 @ 04:05

  Your passion and dedication to your craft radiate through every article. Your positive energy is infectious, and it’s evident that you genuinely care about your readers’ experience. Your blog brightens my day!

 263. 제주출장안마 said,

  Ekim 4, 2023 @ 04:09

  Your passion and dedication to your craft radiate through every article. Your positive energy is infectious, and it’s evident that you genuinely care about your readers’ experience. Your blog brightens my day!

 264. 창원출장안마 said,

  Ekim 4, 2023 @ 04:15

  I’m truly impressed by the way you effortlessly distill intricate concepts into easily digestible information. Your writing style not only imparts knowledge but also engages the reader, making the learning experience both enjoyable and memorable. Your passion for sharing your expertise is unmistakable, and for that, I am deeply grateful.

 265. Michaeldes said,

  Ekim 4, 2023 @ 04:25

  canadian world pharmacy: best rated canadian pharmacy – canadian medications

 266. Rogerhausa said,

  Ekim 4, 2023 @ 06:39

  Their global health resources are unmatched. canada ed drugs: canadian pharmacy 365 – best canadian online pharmacy

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Yorum yapın